ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γεωτρήσεις Βορείου Αιγαίου ανταποκρίνονται στις ανάγκες υδροληψίας των νησιών. Με την γεώτρηση νερού θα κατοχυρώσετε ποσότητες υπόγειων υδάτων για κάθε έντονη τουριστική περίοδο. Η χρήση γεωτρήσεων θα λύσει το πρόβλημα υδροδότησης καθώς οι γεωτρήσεις νερού θα πετύχουν το στόχο τους.

Το δυναμικό της Γεωτρήσεις Δήμας Δημήτρης περατώνει κάθε ανόρυξη γεώτρησης και ειδικότερα τις γεωτρήσεις Βορείου Αιγαίου. Διατελούμε όποια γεώτρηση νερού μας ανατεθεί στην Σάμο, στην Ικαρία, στην Λέσβο, στην Χίο και στην Λήμνο με τον απόλυτο εντοπισμό νερού στις γεωτρήσεις.

Ως έδρα γεωτρήσεων βρισκόμαστε στο Κορωπί της Αθήνας. Είναι γεγονός πως μπορούμε να μεταφέρουμε τα υλικά της γεώτρησης νερού και το μικρό γεωτρύπανο, στο λιμάνι με προορισμό τις γεωτρήσεις Βορείου Αιγαίου. Διαθέτουμε κρουστικά και περιστροφικά γεωτρύπανα για την διάτρηση σε κάθε γεωλογικό σχηματισμό και τύπο εδάφους.

Επίσης αναλαμβάνουμε το άνοιγμα γεώτρησης που στοχεύει την χρήση της γεωθερμίας. Το γεωθερμικό πεδίο στις γεωτρήσεις Βορείου Αιγαίου θα εξασφαλίσει την γεωθερμική ενέργεια για το ζέσταμα και τον κλιματισμό οποιοδήποτε χώρου. Η εγκατάσταση στις γεωτρήσεις γεωθερμίας περιλαμβάνει την γεωθερμική αντλία θερμότητας και τους γεωεναλλάκτες που θα τοποθετηθούν στο εσωτερικό της γεώτρησης.

γεωτρήσεις βορείου αιγαίου

Γεωτρήσεις Βορείου Αιγαίου, παρέχουμε νερό για οποιαδήποτε υδροδότηση...

Το γραφείο γεωτρήσεων διαθέτει έμπειρο προσωπικό καθώς με συνέπεια αναλαμβάνει την προσκόμιση των δικαιολογητικών γεώτρησης και την εξέλιξη χορήγησης άδειας εκτέλεσης του έργου αξιοποίησης υπόγειων υδάτων. Επιπλέον στις γεωτρήσεις Βορείου Αιγαίου δρομολογούμε τα κατάλληλα έγγραφα για την νομιμοποίηση, ανανέωση υφιστάμενων και νέων γεωτρήσεων ή πηγαδιών.

Στις γεωτρήσεις μας πάντοτε έχουμε εξειδικευμένο υδρογεωλόγο για την επίβλεψη του έργου. Σε κάθε μέτρο γεώτρησης αντλούμε σπουδαίες γνώσεις για την γεωλογική δομή και την υδροφορία. Έτσι πετυχαίνουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στην γεώτρηση νερού, τοποθετώντας και τα κατάλληλα υλικά. Πλέον οι γεωτρήσεις Βορείου Αιγαίου αποκτούν μία ομαλή και μακροχρόνια λειτουργία.

Γεωτρήσεις Δήμας Δημήτρης, μία οικογενειακή επιχείρηση γεωτρήσεων από το 1960. Κάθε έργο γεώτρησης αποτελεί εγγύηση, χάρις την πείρα και την γνώση στα γεωτρύπανα νερού. Τηλεφωνήστε στα γραφεία μας, ώστε να μάθετε άμεσα το κόστος και την τιμή για τις γεωτρήσεις Βορείου Αιγαίου.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn