ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΩΝ

Γεωτρήσεις μικροπασσάλων ή αλλιώς οι γεωτρήσεις για πασσαλώσεις σκοπεύουν την ενίσχυση του εδάφους για την βελτίωση και την ανθεκτικότητα. Οι πάσσαλοι γεωτρήσεων απαρτίζουν την διαδικασία για βαθέως και σταθερή θεμελίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Καθώς η διάμετρος στις γεωτρήσεις πασσάλωσης εξαρτάται από το μέγεθος της κατασκευής.

Οι ενέργειες για την γεώτρηση πασσάλωσης ανταποκρίνεται σε κάθε τύπο εδάφους. Κυρίως σε αποθέσεις άμμους χαλαρών εδαφών που παρουσιάζονται εδαφικές παραμορφώσεις της γεωλογικής δομής. Όπως η καθίζηση και οι πλευρικές μετατοπίσεις. Έτσι η ασφάλεια της επιφανειακής θεμελίωσης των κτηρίων, των εγκαταστάσεων και των κατασκευών προστατεύεται με τις γεωτρήσεις μικροπασσάλων.

Σύμφωνα με ειδικευμένους γεωλόγους και μηχανικούς γίνεται η γεωτεχνική και εδαφοτεχνική έκθεση καθώς και η γεωλογική μελέτη. Καθώς η επιλογή κατάλληλου τύπου πασσάλου, το βάθος διάτρησης και η διάμετρος ανόρυξης γεώτρησης αντιστήριξης θα διασφαλίσει την σταθερότητα στην επιτυχία. Οι γεωτρήσεις μικροπασσάλων εξαρτώνται από τους γεωλογικούς σχηματισμούς, τις συνθήκες του εδάφους, την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και την τοποθεσία διάνοιξης οπής επηρεάζοντας την τιμή γεώτρησης.

Σε κάθε περίπτωση το εσωτερικό της γεώτρησης εγκαθίσταται πάσσαλοι οπλισμένου σκυροδέματος ή μεταλλικοί ή ξύλινοι μεταβάλλοντας ανά περίπτωση το κόστος κατασκευής. Διαθέτουμε μικρό γεωτρύπανο για δυσπρόσιτους χώρους ειδικό στην αντιστήριξη πρανών, στην διάνοιξη αγκυρώσεις ή αγκύρια και στις θεμελιώσεις αντιστήριξης κτιρίων.

γεωτρήσεις μικροπασσάλων

Γεωτρήσεις μικροπασσάλων, μία ασφαλή λύση στα θεμέλιά σας...

Τα περιστροφικά και κρουστικά γεωτρύπανα παρέχουν γεώτρηση διαφόρων διαμέτρων με σκοπό την τοποθέτηση και την στήριξη των βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων. Η πάκτωση με τσιμέντο στις οπές όπως η μπετόπηξη και η πασσαλόμπηξη προσφέρουν το σταθερό στύλωμα στις βάσεις του συστήματος πάνελ φωτοβολταϊκού.

Προσφέρουμε χαμηλό κόστος διάτρησης και ανταγωνιστική τιμή γεώτρησης για κάθε μέρος της Ελλάδας. Συνεργαζόμαστε με προμηθευτές του εξωτερικού έχοντας στόχο την καλύτερη ποιότητα σε προσιτές τιμές.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις Δήμας Δημήτρης διαθέτοντας παράδοση γεωτρήσεων από το 1960 διασφαλίζει εξαιρετικές προδιαγραφές κάθε έργου. Παρέχουμε υπηρεσίες γεωτρήσεων και γεωτρήσεις μικροπασσάλων με μεγάλο και μικρό γεωτρύπανο για κάθε χώρο. Καλέστε το προσωπικό μας, για μια οικονομική και αποτελεσματική λύση.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn