ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Δικαιολογητικά γεώτρησης αποτελούν το πρώτο βήμα για να δρομολογηθεί η άδεια γεώτρησης νερού. Ένας συμπληρωμένος φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γεωτρήσεων κατέχει θέση προτεραιότητας. Ενώ ο ελλιπής θα καθυστερήσει κάθε αδειοδότηση ή νομιμοποίηση. Πλέον οι γεωτρήσεις νερού είναι προσιτές σε οικονομικές τιμές.

Το πλήθος των δικαιολογητικών γεώτρησης τροποποιείται από περιοχή σε περιοχή σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο αρμόδιος δημόσιος φορέας που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γεωτρήσεις και τα πηγάδια νερού είναι η Διεύθυνση Υδάτων.

Η Γεωτρήσεις Δήμας αναλαμβάνει την χορήγηση άδειας γεώτρησης νερού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γεώτρησης, τα έγγραφα για την νομιμοποίηση της γεώτρησης ή του πηγαδιού καθώς και την άδεια χρήσης νερού .

Η νόμιμη εκτέλεση του έργου αξιοποίησης υπόγειων υδάτων προϋποθέτει την συνάθροιση αρκετών εγγράφων όπως τα παρακάτω αναγραφόμενα δικαιολογητικά γεώτρησης νερού.

  1. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης κατασκευής γεώτρησης από την Διεύθυνση Υδάτων.
  2. Χάρτης κτηματολογίου ή τοπογραφικό διάγραμμα με το σημείο ανόρυξης της γεώτρησης καθώς και τις περιοχές χρήσης ύδατος και υδροληψίας από Δημοτική πηγή νερού.
  3. Γεωλογικός χάρτης που να εντοπίζεται η θέση εκτέλεσης της γεώτρησης νερού.
  4. Γεωλογική μελέτη με την γεωμορφολογία της περιοχής. Όπως η υδρογεωλογική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών, η ανάλυση πετρωμάτων, ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός της παροχής του υπογείου υδατικού σώματος και η ημερομηνία προσέλευσης του γεωτρύπανου νερού.
  5. Υδρογεωλογική έκθεση εργασιών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υδροληψίας. Δηλαδή το βάθος και την διάμετρο γεώτρησης, την διαδικασία σωλήνωσης γεώτρησης και την εγκατάσταση πιεζομετρικού σωλήνα υπό την επίβλεψη γεωλόγου.
  6. Επικυρωμένη γεωτεχνική έκθεση με την εκτέλεση έργου γεώτρησης νερού από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, το Δασαρχείο, των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και την Πολεοδομική Υπηρεσία εφόσον υπάρχει άδεια οικοδομής.
  7. Τίτλος ιδιοκτησίας του οικοπέδου ή της αγροτικής έκτασης.
δικαιολογητικά γεώτρησης

Δικαιολογητικά γεώτρησης, για ένα σωστό σχεδιασμό και νόμιμο έργο γεωτρήσεων...

Η εταιρεία Γεωτρήσεων νερού Δήμας Παναγιώτης πρωτοπορεί στις γεωτρήσεις στενών και περιορισμένων χώρων με μικρά γεωτρύπανα νερού. Δρομολογούμε τις απαραίτητες διαδικασίες με τα δικαιολογητικά γεώτρησης, με σκοπό την γρήγορη άδεια γεώτρησης νερού.

Η οικογενειακή επιχείρηση Γεωτρήσεις Δήμας γνωστή και αξιόπιστη από το 1960, αναλαμβάνει γεωτρήσεις γεωθερμίας και γεωτρήσεις νερού. Διαθέτουμε μεγάλο και μικρο γεωτρύπανο με στόχο την ποιοτική γεώτρηση στην χαμηλότερη δυνατή τιμή. Ενημερωθείτε άμεσα την τιμή γεώτρησης νερού και την τιμή γεώτρησης γεωθερμίας.