ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Γεωτρήσεις νερού είναι η πρόσβαση στον υδροφόρο ορίζοντα με μικρό γεωτρύπανο. Στις γεωτρήσεις νερού τοποθετείται υποβρύχια αντλία για την άντληση υδάτων. Εναλλακτικά η γεώτρηση νερού μπορεί να αξιοποιηθεί με την χρήση γεωθερμίας. Πλέον οι γεωτρήσεις είναι προσβάσιμες σε χαμηλές τιμές και με τα ανώτερα υλικά γεωτρήσεων.

Με στόχο τον εντοπισμό νερού θα προσδιοριστεί η θέση κατασκευής της γεώτρησης. Η εύρεση υπόγειων νερών γίνεται υπό την έρευνα γεωλόγων και ραβδοσκόπων. Εκείνοι θα υποδείξουν το κατάλληλο σημείο που θα γίνουν οι γεωτρήσεις νερού με την μεγαλύτερη παροχή υδροφορίας. Για την ανόρυξη γεώτρησης απαιτούνται κρουστικά και περιστροφικά γεωτρύπανα.

Το μεγάλο ή μικρό γεωτρύπανο ξεκινά την διάτρηση καθώς η γεωτρητική στήλη και το κοπτικό άκρο της αερόσφυρας πολτοποιεί τα πετρώματα. Το βάθος διάνοιξη της γεώτρησης διαμορφώνεται ανάλογα με την γεωλογική δομή του εδάφους. Καθώς γίνει η ανίχνευση του νερού γίνεται η σωλήνωση της γεώτρησης σε όλο το βάθος διάτρησης.

Στην συνέχεια μόλις στεγανοποιηθούν τα τοιχώματα της υδρογεώτρησης τοποθετείται το ειδικό ποταμίσιο χαλίκι για γεωτρήσεις νερού. Δρα ως φυσικό φίλτρο για τον καθαρισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Έτσι η γεώτρηση νερού πληροί τις προϋποθέσεις για την υποβρύχια αντλία, με το αντλητικό συγκρότημα να αντλεί το νερό του υδροφορέα.

γεώτρηση - γεωτρήσεις νερού

Γεωτρήσεις νερού Δήμας, για μία μακροχρόνια και ασφαλή γεώτρηση...

Αν η γεώτρηση εξυπηρετεί την εκμετάλλευση γεωθερμίας εγκαθίσταται η γεωθερμική αντλία θερμότητας στην κτιριακή εγκατάσταση και οι γεωεναλλάκτες στο εσωτερικό των γεωτρήσεων. Η χρήση της γεώτρησης παρέχει την εναλλαγή της θερμοκρασίας του γεωθερμικού πεδίου με την θερμοκρασία στην επιφάνεια του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις νερού Δήμας Δημήτρης εξυπηρετεί με το μικρό γεωτρύπανο έργα γεωτρήσεων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως σε στενούς και μικρούς χώρους. Με ειδικότητα στα υπόγεια νερά αναλαμβάνουμε την γεωλογική μελέτη και την άδεια γεώτρησης νερού. Παρέχουμε υπηρεσίες στην καλύτερη τιμή γεώτρησης. Καλέστε άμεσα για να μάθετε το κόστος.

Ως οικογενειακή επιχείρηση από το 1960, ατενίζουμε το μέλλον έχοντας έναν απαραβίαστο κανόνα. Την προστασία των υπόγειων υδάτων και τον σεβασμό στο περιβάλλον.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn