ΕΥΡΕΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ

Εύρεση υπόγειων νερών γίνεται μέσω γεωτρήσεων και είναι προϋπόθεση για την διατήρηση της ανθρώπινης ύπαρξης στο πλανήτη. Οι περιορισμένοι υδατικοί πόροι οδηγούν σε νέες γεωτρήσεις νερού στοχεύοντας τον εντοπισμό νερού. Στο έδαφος κάθε γεώτρηση αποτελεί την δίοδο για την εύρεση υπόγειων νερών και για την άντλησή τους.

Η ανάπτυξη των υπόγειων υδροφοριών καθορίζονται από τις τεκτονικές και γεωλογικές δομές του εδάφους. Ως γεωλογικό φαινόμενο η ύπαρξη ρηγμάτων έχει καθοριστικό ρόλο στην εύρεση υπόγειων νερών. Τα γεωλογικά ρήγματα που παρουσιάζουν κατεύθυνση Βορρά Νότου επιτρέπουν και την ροή υπόγειων υδάτων. Έτσι υπάρχει ο φυσικός εμπλουτισμός της γεώτρησης με νερό. Ενώ τα ρήγματα με κατεύθυνση Ανατολής Δύσης λειτουργούν ως αδιαπέρατα όρια διακόπτοντας την ροή νερού προς την γεώτρηση.

Για τον εντοπισμό νερού χρησιμοποιούμε γεωφυσικές διασκοπίσεις που περιγράφουν τα γεωλογικά χαρακτηριστικά και τις δομές των πετρωμάτων. Ο στόχος της γεωφυσικής έρευνας είναι η μελέτη της γεωηλεκτρικής δομής ή αλλιώς η κατανομή της ηλεκτρικής αντίστασης των γεωλογικών στρωμάτων. Η γεωφυσική μέθοδος αποτελεί σημαντικό εργαλείο μετρήσεων για τις περιβαλλοντικές, μεταλλευτικές και τις αρχαιολογικές εύρυνες καθώς και για την εύρεση υπόγειων νερών.

Η γεωηλεκτρική μέθοδος της ειδικής αντίστασης χρησιμοποιείται για την αγωγιμότητα της λιθολογικής σύστασης του εδάφους. Η γεωφυσική μελέτη βασίζεται κυρίως σε ηλεκτρομαγνητικές και ηλεκτρικές μετρήσεις. Στην επιφάνεια του εδάφους, το μήκος διάταξης των ηλεκτροδίων καθορίζει το βάθος της γεωφυσικής διασκόπησης με στόχο τον εντοπισμό νερού. Καθώς διοχετεύουμε στο υπέδαφος συνεχές ρεύμα υπολογίζουμε την διαφορά δυναμικού της ηλεκτρικής διάταξης. Η διαφορά δυναμικού προσδιορίζει την αγωγιμότητα του γεωλογικού σχηματισμού ενώ τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων θα προσδιορίσουν την εύρεση υπόγειων νερών.

εύρεση υπόγειων νερών

Εύρεση υπόγειων νερών, η λύση στις άσκοπες γεωτρήσεις...

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που αποθηκεύουν ποσότητες νερού είναι υψηλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού. Έτσι η γεωφυσική μελέτη απεικονίζει την ύπαρξη υπόγειων νερών. Ενώ τα πετρώματα που δεν είναι πορώδη και παρουσιάζουν μεγάλες ειδικές αντιστάσεις, μαρτυρούν την ύπαρξη συμπαγούς βράχου στο υπέδαφος. Κατά την εύρεση υπόγειων υδάτων υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που μεταβάλλουν την ηλεκτρική αγωγιμότητα. Η ύπαρξη αργιλικών υλικών, η στρωματογραφία, η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και το πορώδες επηρεάζουν τον εντοπισμό κοιτασμάτων νερού.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις νερού Δήμας Δημήτρης παρέχει υπηρεσίες γεωφυσικής έρευνας για τον εντοπισμό και την εύρεση υπόγειων νερών. Το έμπειρο δυναμικό μας αναλαμβάνει την γεωφυσική μελέτη για την αποτελεσματική διάνοιξη της γεώτρησης νερού και της γεώτρησης γεωθερμίας.

Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα από άσκοπες γεωτρήσεις με την λύση στον εντοπισμό νερού. Διαθέτουμε μεγάλο και μικρό γεωτρύπανο για κάθε γεώτρηση. Συμβουλευτείτε την πιο έμπειρη εταιρεία γεωτρήσεων με 60 έτη παρουσίας στις γεωτρήσεις νερού.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn