Δειγματοληπτικές ερευνητικές γεωτρήσεις νερού

Δειγματοληπτικές – Ερευνητικές Γεωτρήσεις

Δειγματοληπτικές Ερευνητικές Γεωτρήσεις

Δειγματοληπτικές – ερευνητικές γεωτρήσεις νερού με μικρό δειγματοληπτικό γεωτρύπανο γεωτρήσεων. Η δειγματοληπτική γεώτρηση απαντά στο Πως βρίσκουμε το νερό. Γεωτρήσεις με σκοπό την εύρεση νερού, αναδεικνύοντας την γεωλογία και τον υδροφόρο ορίζοντα. Με την ερευνητική γεώτρηση να είναι η σίγουρη δοκιμή για την ύπαρξη νερού στο έδαφος.

Οι δειγματοληπτικές – ερευνητικές γεωτρήσεις εξάγουν πληροφορίες απ’το υπέδαφος. Έτσι η γεώτρηση πυρηνοληψίας αποτελεί ένα δείγμα γεωλογικών μορφών με τις ιδιότητες των πετρωμάτων. Κατά τη δειγματοληπτική γεώτρηση έχουμε ορισμένα δείγματα από το έδαφος. Διαταραγμένα δείγματα φανερώνουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις με ιζηματογενή γεωλογικά στρώματα, δηλαδή τα σαθρά εδάφη. Αντίθετα οι δειγματοληπτικές γεωτρήσεις σε βράχο, λαμβάνουν τον πυρήνα αδιατάρακτο.

Πλέον η δειγματοληπτική – ερευνητική γεώτρηση νερού έχει εφαρμογή σε κάθε σπίτι, κήπο, θερμοκήπιο, χωράφι και βιομηχανικούς χώρους. Το δειγματοληπτικό γεωτρύπανο είναι μικρό, κατάλληλο σε γεωτρήσεις για τον εντοπισμό νερού. Διαθέτουμε ερευνητικό γεωτρύπανο για κάθε δειγματοληπτική γεώτρηση. Τα περιστροφικά γεωτρύπανα είναι ιδιόκτητα και ιδανικά για ερευνητικές γεωτρήσεις νερού με χώρο περιορισμένο.

Δειγματοληπτικές - ερευνητικές γεωτρήσεις για την αποτελεσματική δοκιμή στην ύπαρξη νερού...

Κατά τη διαδικασία που ακολουθούν οι δειγματοληπτικές – ερευνητικές γεωτρήσεις, καταγράφονται όλα τα εδαφικά δεδομένα και όποια άλλη παρατήρηση στη γεώτρηση. Έτσι στα δελτία της γεώτρησης νερού αναγράφονται με λεπτομέρεια τα δείγματα και οι μετρήσεις που εντοπίσθηκαν στο υπέδαφος.

Καθώς ολοκληρωθεί η δειγματοληπτική – ερευνητική γεώτρηση, εκτελείται δοκιμαστική άντληση νερού. Η αντλία της γεώτρησης τοποθετείται σε φιλτροσωλήνα ή τυφλό σωλήνα γεώτρησης. Με γνωστό βάθος στη γεώτρηση και παράλληλα με τον πιεζομετρικό σωλήνα. Πριν τη λειτουργία της υποβρύχιας αντλίας, λαμβάνουμε μετρήσεις για την στάθμη ηρεμίας. Έπειτα, αφού ξεκινήσει η αντλία της γεώτρησης παίρνουμε την μέτρηση στη πτώση στάθμης. Έτσι η δοκιμαστική άντληση στην ερευνητική γεώτρηση φανερώνει την ποσότητα νερού που υπάρχει στο έδαφος.

Επίσης η δοκιμαστική άντληση στη δειγματοληπτική γεώτρηση δίνει πληροφορίες και για την υδρογεωλογική διαπερατότητα. Επιπλέον γίνεται και ο έλεγχος με τις κοντινές αποστάσεις των σημείων υδροληψίας, που επηρεάζονται από τις διπλανές γεωτρήσεις νερού. Έτσι η δειγματοληπτική γεώτρηση είναι η πιο σίγουρη δοκιμή για την ύπαρξη νερού. 

Η εταιρεία μας, Γεωτρήσεις νερού Δημήτρης Παν. Δήμας αποτελεί την σίγουρη δύναμη στα έργα γεωτρήσεων από το 1960.  Η δειγματοληπτική γεώτρηση με τεχνογνωσία και μηχανήματα για κάθε δείγμα πυρηνοληψίας, είναι πλέον διαθέσιμη και σε χαμηλό κόστος. Ενημερωθείτε για τις ερευνητικές γεωτρήσεις που παρέχουμε σε τιμές ανταγωνιστικές.