γεωτρήσεις-Φωτοβολταϊκά-1

Γεωτρήσεις Φωτοβολταϊκά

Γεωτρήσεις Φωτοβολταϊκά

Γεωτρήσεις για φωτοβολταϊκά αφορά τη θεμελίωση και στήριξη των πάνελ. Γεωτρήσεις κάθετες και οριζόντιες με το μικρό γεωτρύπανο για την ασφαλή πασσαλόμπηξη στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Έτσι οι γεωτρήσεις για τα φωτοβολταικά πάρκα εξασφαλίζουν γερές βάσεις αντιστήριξης με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις Δήμας είναι αποτελεσματική σε γεωτρήσεις για φωτοβολταϊκά έχοντας τεχνογνωσία από το 1960. Η γεωτεχνική μελέτη γίνεται από εξειδικευμένο μηχανικό για τις βάσεις των φωτοβολταϊκών. Καθώς αναλύεται το βάθος στις γεωτρήσεις θεμελίωσης και η κατάλληλη διάμετρος διάνοιξης πασσάλων. Όσο αφορά τη διαδικασία νέας γεώτρησης στο φωτοβολταϊκό πάρκο γίνεται με τη παρουσία του μηχανικού. Γεωτρήσεις με μεθοδευμένη μπετόπηξη και ικανή να υποστηρίξει οποιοδήποτε φωτοβολταϊκό πάρκο. Εξασφαλίζουμε ένα άριστο αποτέλεσμα για όλες τις γεωτρήσεις για φωτοβολταϊκά.

Η εταιρεία Δήμας εκσυγχρονίζεται συνέχεια με ηλεκτρικά γεωτρύπανα ιδανικά για γεωτρήσεις φωτοβολταϊκά πάρκα έχοντας τις εξής δυνατότητες.

  1. Μικρό διατρητικό γεωτρύπανο για γεώτρηση μπετόμπηξης με διάσταση οπής από Φ100 έως Φ250.
  2. Γεώτρηση πασσαλόμπηξης για την στήριξη φωτοβολταϊκών πάνελ σε κάθε έδαφος (διάτρηση σε βραχώδες ή αμμώδες υπέδαφος) και βάθος πετρωμάτων.
  3. Διάνοιξη γεώτρησης πασσάλωσης για φωτοβολταικά με κλίση εδάφους 50-60%.
  4. Πιστοποιημένο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό στα γεωτρύπανα για την σωστή εκτέλεση γεωτρήσεων στήριξης βάσεων στο φωτοβολταϊκό πάρκο.
  5. Οι τρύπες για τα φωτοβολταικά διαθέτουν συντεταγμένες και ευθυγραμμισμένη ακρίβεια ακολουθώντας πιστά την γεωτεχνική και γεωλογική μελέτη του έργου.
  6. Ειδικές θεμελιώσεις μέσω γεωτρήσεων για ενισχυμένες βάσεις σε μεγάλα Φ/Α.
  7. Το κόστος υλικών και οι τιμές για τις γεωτρήσεις τοποθέτησης μικροπασσάλων σε φωτοβολταικά πανέλα ποικίλουν ανά μέτρο κατασκευής.
  8. Εξειδικευμένοι σε γεωτρήσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε περιοχές όπως Κορωπί, Παιανία, Καρελλά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Κερατέας, Λαύριο, Σούνιο και Ανάβυσσο.
  9. Ιδιωτικά και δημόσια Φωτοβολταϊκά πάρκα που έγιναν γεωτρήσεις αντιστήριξης βρίσκονται σε Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Γλυφάδα και Άλιμο.

Οι γεωτρήσεις για φωτοβολταϊκά προϋποθέτουν και ευέλικτα γεωτρύπανα γεωτρήσεων. Η γρήγορη και ασφαλή κατασκευή αντιστήριξης, μειώνει αισθητά το κόστος κατασκευής. Με εξοπλισμό γεώτρησης σε άριστη κατάσταση μπορούμε να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε μορφολογία και γεωλογία της περιοχής. Οι προδιαγραφές για γεωτρήσεις με υψηλές τιμές κλίσης εδάφους είναι εφικτές με το ιδιόκτητο και μικρό ηλεκτρικό γεωτρύπανο. Πλέον οι γεωτρήσεις φωτοβολταϊκών σε δύσβατες περιοχές είναι θέμα εξοπλισμού και πείρας.

Δήμας, το πρώτο όνομα για γεωτρήσεις αντιστήριξης σε φωτοβολταϊκά πάρκα.

Οι εργοταξιακές γεωτρήσεις σε χώρο για φωτοβολταϊκά με βραχώδες δομή εκτελούνται από υψηλοπίεσο κομπρεσέρ αέρος (Atlas Copco). Έτσι η γεώτρηση προχωράει με ειδικό γεωτρύπανο για την πασσαλόμπηξη των ορθοστατών. Η αερόσφυρα στο μηχάνημα είναι ικανή να σπάσει τον βράχο σε γρήγορο χρόνο. Με αποτέλεσμα η ανόρυξη γεώτρησης και η θεμελίωση του φωτοβολταϊκού πάρκου να γίνεται για κάθε ύψος και διατομή. Οι γεωτρητικές τρύπες στα φωτοβολταϊκά κατασκευάζονται με πρότυπο εξοπλισμό και ανθεκτικά υλικά στη γεώτρηση.

Η θεμελίωση που απευθύνεται σε γεωτρήσεις του φωτοβολταϊκού συστήματος διαμορφώνεται με την μέθοδο πασσαλόμπηξης ή μπετόμπηξης. Βέβαια η διάνοιξη οπής στο έδαφος καθορίζεται απ’ τον υπεύθυνο μηχανικό. Λαμβάνοντας υπόψιν το πέτρωμα και την μέθοδο στήριξης, γίνονται και οι γεωτρήσεις (τρύπες – οπές κάθε λογής διατομής) για τα φωτοβολταϊκά. Παράλληλα οι γεωτρήσεις και η πάκτωση των βάσεων είναι ευθυγραμμισμένες για το αποτελεσματικό στήσιμο των φωτοβολταϊκών πάνελ.

Γεωτρήσεις για την στήριξη των φωτοβολταϊκών υπεύθυνα και σε λογική τιμή ανά μέτρο.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις Δήμας παρέχει την ασφαλή εκτέλεση εργασιών στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με σεβασμό στο περιβάλλον και εμπειρία κατασκευάζουμε τις γεωτρήσεις των φωτοβολταϊκών σε οικονομικές τιμές ανά μέτρο στη πασσαλόμπηξη. Για αρκετά χρόνια θεωρούμαστε πρωτοπόροι στις γεωτρήσεις θεμελίωσης φωτοβολταϊκών. Με σύγχρονα γεωτρύπανα και κατάλληλα για τις γεωτρήσεις στήριξης φωτοβολταϊκών, αντιμετωπίζουμε κάθε γεωλογία πετρωμάτων.

Στα τηλέφωνα της εταιρείας γεωτρήσεων Δήμας, θα ενημερωθείτε για τις προσιτές τιμές θεμελίωσης ανά μέτρο στις γεωτρήσεις για φωτοβολταϊκά. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η επένδυση του αιώνα. Πλέον η αειφόρος ανάπτυξη είναι η μοναδική διέξοδος για την οικολογική προστασία του πλανήτη.