ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Διαδικασία γεώτρησης νερού έχει σκοπό τον εντοπισμό και την άντληση υδροφόρου ορίζοντα. Η γεώτρηση νερού κατά την διάτρηση γεωλογικών σχηματισμών γίνεται με κρουστικά και περιστροφικά γεωτρύπανα. Το μέγεθος γεωτρύπανου είναι ανάλογο με το χώρο γεωτρήσεων. Πλέον η διαδικασία γεώτρησης νερού γίνεται με μικρό γεωτρύπανο.

Η διαδικασία ανόρυξης γεώτρησης χρονομετρείτε σε μία έως δύο εργάσιμες ημέρες. Ενώ η γεώτρηση νερού εξαρτάται από τη διάμετρο και το βάθος διάνοιξης, την γεωλογική δομή και την στρωματογραφία του εδάφους. Βασικός κανόνας για την περάτωση των έργων είναι ο εξοπλισμός γεώτρησης που διαθέτει κάθε εργολάβος γεωτρήσεων νερού.

Όσον αφορά την κοστολόγηση, η τιμή γεώτρησης συμπεριλαμβάνει τις δαπάνες πετρελαίου, την φθορά των κοπτικών άκρων του γεωτρύπανου, την σωλήνωση και την χαλίκωση της γεώτρησης. Όπως επίσης και την υποβρύχια αντλία για την άντληση του νερού. Έτσι ο εργολάβος γεωτρήσεων παρουσιάζει το συμφωνητικό του έργου με το τελικό κόστος και την τιμή ανά μέτρο της γεώτρησης νερού.

διαδικασία γεώτρησης νερού

Διαδικασία γεώτρησης νερού, με πείρα και γνώση από το 1960...

Καθώς χορηγηθεί η άδεια γεώτρησης καθορίζεται η πρόσβαση του γεωτρύπανου και του παρελκόμενου εξοπλισμού στο σημείο της διάνοιξης. Η εκτέλεση γεωτρήσεων σε στενούς χώρους μεριμνάτε με γεωτρύπανο μικρό καθώς δεν προκαλεί φθορές στον περιβάλλοντα χώρο.

Η διαδικασία γεώτρησης νερού απαιτεί έναν έμπειρο, υπεύθυνο γεωτρυπανιστή και το κατάλληλο γεωτρύπανο. Η εύρεση υπόγειων νερών σηματοδοτεί την άμεση στεγανοποίηση των τοιχωμάτων της γεώτρησης. Καθώς η σωλήνωση εγκαθίσταται σε όλο το βάθος διάνοιξης, περιμετρικά τοποθετείται ποταμίσιο χαλίκι γεώτρησης ειδικό για την διάτρηση. Έτσι ως φυσικό φίλτρο του υδροφορέα, η γεώτρηση είναι έτοιμη για την εγκατάσταση της υποβρύχιας αντλίας νερού.

Εναλλακτικά αν η διαδικασία γεώτρησης νερού αποσκοπεί στην χρήση γεωθερμίας ακολουθείτε διαφορετική κατασκευή του έργου. Στο εσωτερικό της γεώτρησης γεωθερμίας εγκαθίσταται ο γεωεναλλάκτης ενώ στην επιφάνεια του εδάφους η γεωθερμική αντλία θερμότητας. Έτσι πετυχαίνουμε το κύκλωμα μεταξύ του γεωθερμικού πεδίου και της εγκατάστασης.

Η εταιρεία μας ατενίζει την κορυφή των γεωτρήσεων καθώς διαθέτει ειδικά γεωτρύπανα για τις γεωτρήσεις νερού. Έχοντας στο δυναμικό μεγάλο και μικρό γεωτρύπανο αντιμετωπίζουμε κάθε διαδικασία γεώτρησης νερού σε οποιοδήποτε ανοιχτό και στενό χώρο.

Γεωτρήσεις Δήμας από το 1960, δίνουμε έγκαιρα και υπεύθυνα επίλυση στην έλλειψη νερού. Με γνώμονα την τεχνογνωσία που αναδύει από την πείρα μας, παρέχουμε την καλύτερη τιμή γεώτρησης στις γεωτρήσεις νερού.