ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ​

Εξοπλισμός γεώτρησης είναι για κατασκευές έργων σε γεωτρήσεις νερού. Ο σύγχρονος εξοπλισμός γεώτρησης του γραφείου Γεωτρήσεις Δήμας Δημήτρης αποτελείται από κοπίδια αερόσφυρες γεωτρήσεων κι οδηγούς υδρογεώτρησης. Διαθέτουμε γερανοφόρα φορτηγά, αεροσυμπιεστές, αντλίες νερού, μεγάλα και μικρά γεωτρύπανα σε κάθε γεώτρηση.

Το μεγάλο γεωτρύπανο είναι για την εκτέλεση γεωτρήσεων νερού σε ανοιχτούς χώρους. Αποτελεί ένα ισχυρό μηχάνημα ως εξοπλισμός γεώτρησης καθώς αγγίζει το βάθος 740 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Το μεγάλο γεωτρύπανο εκτελεί την διάνοιξη γεώτρησης νερού με τιμή ταχύτητας τα 100 μέτρα ανά ημέρα. Η διείσδυση στον γεωλογικό σχηματισμό αποτελεί θέμα χρόνου για τον εντοπισμό νερού.

Το μικρό γεωτρύπανο είναι η λύση στην γεώτρηση νερού σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Διεξάγει γεωτρήσεις σε στενούς και περιορισμένους χώρους με αθόρυβη διάτρηση. Το μικρό γεωτρύπανο είναι κατάλληλο για γεωτρήσεις σε πυλωτές, αυλές, κήπους, γκαράζ, υπόγεια καθώς αποφεύγετε κάθε περίπτωση ζημιάς στην θέση της γεώτρησης νερού. Ο κατάλληλος εξοπλισμός γεώτρησης με το μικρό γεωτρύπανο πετυχαίνει το βάθος των 220 μέτρων στο εσωτερικό της Γης.

Επιπλέον διαθέτουμε μικρό ηλεκτρικό γεωτρύπανο που εκτελεί την γεώτρηση νερού με το ηλεκτρικό ρεύμα της κατοικίας ή της γεννήτριας. Το ηλεκτρικό μικρό γεωτρύπανο είναι κατάλληλο για γεωτρήσεις νερού σε εσωτερικού και κλειστού χώρου. Αποτελεί τεχνολογία αιχμής ως εξοπλισμός γεώτρησης καθώς δεν αποβάλει καυσαέρια σε γεώτρηση μέσα στο υπόγειο ή στο γκαράζ. Το μικρό ηλεκτρικό γεωτρύπανο έχει αθόρυβη διαδικασία γεώτρησης και το βάθος διάνοιξης αγγίζει τα 210 μέτρα. Μοναδικός στόχος η εύρεση υπόγειων νερών στους υδροφορείς.

Εξοπλισμός γεώτρησης που διαθέτουμε παρουσιάζει και την ποιότητα των εργασιών μας...

Η εταιρεία Γεωτρήσεις νερού Δήμας Δημήτρης διαθέτει μεγάλα και μικρά γεωτρύπανα για κάθε χώρο γεωτρήσεων. Αναλαμβάνουμε την γεωλογική μελέτη, την άδεια και το άνοιγμα της γεώτρησης νερού με τις αποδοτικότερες τεχνικές. Το προσωπικό μας θα εξασφαλίσει την επιτυχή γεώτρηση στο χαμηλότερο κόστος.

Με μεράκι υλοποιούμε κάθε γεώτρηση νερού από το 1960. Η επιτυχία της υδρογεώτρησης κρύβεται πίσω από τους σωστούς ανθρώπους και έχοντας τα κατάλληλα μηχανήματα ως εξοπλισμός γεώτρησης. Μην διστάσετε να μας ρωτήσετε για την τιμή γεώτρησης.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn