ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Σωλήνωση γεώτρησης εγκαθίσταται καθώς ολοκληρωθεί η ανίχνευση νερού στην γεώτρηση. Στις γεωτρήσεις νερού η κατάλληλη σωλήνα προϋποθέτει την ανθεκτική συγκράτηση των γεωλογικών τοιχωμάτων και τη μέγιστη αντοχή σε κραδασμούς. Έτσι επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της υποβρύχιας αντλίας νερού στο εσωτερικό των γεωτρήσεων.

Η διαδικασία για την σωλήνωση γεώτρησης γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το σύστημα σωληνώσεων καθορίζεται από την γεωλογική δομή, τα ορυκτά πετρώματα και την ποιότητα των υπόγειων υδάτων. Επιπλέον το βάθος και τη διάμετρο διάνοιξης της γεώτρησης νερού. Οι σωλήνες της γεώτρησης διαφέρουν κατασκευαστικά ως προς το πάχος, την διάμετρο και τα υλικά σύνθεσης από την παραγωγή.

Οι σωλήνες νερού που τοποθετούνται στο εσωτερικό της γεώτρησης ταξινομούνται σε πλαστικές βαρέως τύπου PVC σωλήνες και είναι κατάλληλες κυρίως για γεωτρήσεις σε υφάλμυρα νερά. Αντίθετα για γεωτρήσεις νερού με μεγάλη διάμετρο και αρκετό βάθος διάτρησης στο έδαφος χρησιμοποιείται ειδική σωλήνωση γεώτρησης, τύπου γαλβανιζέ.

Στην περίπτωση που εντοπισθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, το εσωτερικό της γεώτρησης θα εγκατασταθεί σύστημα σωληνώσεων. Στις γεωλογικές δομές που θα υποδείξουν υδροφορία θα τοποθετηθούν γεφυρωτά φίλτρα σωλήνων ενώ στα υπόλοιπα μέτρα θα τοποθετηθούν τυφλοσωλήνες. Οι σωλήνες γεώτρησης συνήθως συνδέονται μεταξύ τους με μούφα.

σωλήνωση γεώτρησης

Σωλήνωση γεώτρησης, η θωράκιση των γεωλογικών τοιχωμάτων στο έδαφος...

Η ποιοτική αντοχή στην σωλήνωση γεώτρησης αποτελεί βασικό κομμάτι για την κατασκευή και την μελλοντική λειτουργία του έργου. Η επιλογή των σωλήνων γεώτρησης νερού γίνεται από εργοστάσια του εξωτερικού με Διεθνές πρότυπα πιστοποίησης και ασφάλειας αντοχής. Η υπευθυνότητα στην εργασία απαρτίζει την εταιρεία μας, καθώς η σωστή και αποτελεσματική γεώτρηση νερού είναι θέμα αξίας.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις νερού Δήμας Δημήτρης πρωτοπορεί από το έτος 1960. Παρέχουμε γεωτρήσεις νερού και γεωτρήσεις γεωθερμίας με ποιοτικό εξοπλισμό γεώτρησης. Καθώς διαθέτουμε γεωτρύπανα μικρά και μεγάλα για κάθε χώρο και περιοχή της Ελλάδας. Αναλαμβάνουμε από την άδεια αξιοποίησης υδάτινων πόρων, την εύρεση υπόγειων νερού, το άνοιγμα της γεώτρησης έως και την τοποθέτηση του αντλητικού μηχανισμού.

Με συνοδηγό την εμπιστοσύνη των πελατών μας, προφέρουμε οικονομικές τιμές γεώτρησης με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Επικοινωνήστε σύντομα με την εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας Δημήτρης για να ενημερωθείτε.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn