ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΗΓΑΔΙΑ

Γεωτρήσεις σε πηγάδια είναι είδος γεώτρησης νερού στο έδαφος. Το άνοιγμα οπής στο πηγάδι κατορθώνεται με περιστροφικά και κρουστικά γεωτρύπανα. Αν η κατασκευή πηγαδιού είναι σε στενό χώρο χρησιμοποιείται το μικρό γεωτρύπανο για την γεώτρηση. Πλέον πετυχαίνουμε εκβάθυνση και εντοπισμό νερού με τις γεωτρήσεις σε πηγάδια.

Τα πηγάδια αποτελούν πηγή φρέσκου νερού καθώς ο υδροφόρος ορίζοντας εμπλουτίζει το εσωτερικό άνοιγμα του πηγαδιού. Σε αρκετές περιπτώσεις γίνονται γεωτρήσεις σε πηγάδια με στόχο τον υδάτινο ορίζοντα. Έτσι η γεώτρηση στο πηγάδι διαμορφώνεται ως φυσική αποθήκη του υπόγειου νερού.

Η κατασκευή πηγαδιού παρέχει αρκετές δυνατότητες αξιοποίησης των υπόγειων υδάτων. Η εύρεση νερού οδηγεί στην ποιοτική ανάλυση του υδροφορέα με στόχο την χρήση του νερού για άρδευση ή για ύδρευση. Εναλλακτικά εγκαθίσταται συστήματα γεωθερμίας χρησιμοποιώντας γεωθερμική αντλία θερμότητας για την ψύξη και την θέρμανση κτιρίων. Για την μεγαλύτερη παροχή άντλησης νερού γίνονται γεωτρήσεις σε πηγάδια εντοπίζοντας περισσότερα υπόγεια στρώματα υδάτινων πόρων.

Η γεωλογική μελέτη θα υποδείξει την θέση για το άνοιγμα του πηγαδιού νερού με την μεγαλύτερη παροχή υπόγειων υδάτων. Οι γεωτρήσεις σε πηγάδια θα προσεγγίσουν πιο αποδοτικά την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα παρέχοντας νερό για οποιαδήποτε χρήση. Η υλοποίηση του πηγαδιού προϋποθέτει ειδικές ενέργειες για την αποτελεσματική κατασκευή του έργου. Βασικός παράγοντας είναι το κόστος διάνοιξης πηγαδιού ενώ ο απαραίτητος εξοπλισμός για την άντληση νερού αυξάνει την τιμή προϋπολογισμού.

γεωτρήσεις σε πηγάδια

Γεωτρήσεις σε πηγάδια, για να φέρετε το νερό κοντά σας...

Οι έντονες καλοκαιρινές περίοδοι προκαλούν στα πηγάδια νερού λειψανδρία, αφήνοντάς τα δίχως νερό. Η αντιμετώπιση του φαινομένου γίνεται με γεωτρήσεις σε πηγάδια με σκοπό τον βαθύτερο εντοπισμό νερού. Έτσι η γεώτρηση αποτελεί την μόνη λύση στο υπάρχον πηγάδι.

Η εταιρία Γεωτρήσεις νερού Δήμας Παναγιώτης κυριαρχεί στον κλάδο της γεώτρησης με γνώση και εμπειρία από το 1960. Με σύγχρονο στόλο μηχανημάτων παρέχουμε ευέλικτο μικρό γεωτρύπανο νερού για κάθε τύπου διάνοιξης γεώτρησης όπως και γεωτρήσεις σε πηγάδια.

Εμπιστευτείτε την εταιρία Δήμας Παναγιώτης στις γεωτρήσεις σε πηγάδια για την έντονη υδροφορία. Με χαμηλό κόστος γεώτρησης και ασυναγώνιστη τιμή προσφέρουμε υψηλής ποιότητας έργα γεωτρήσεων νερού.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn