ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ

Εντοπισμός νερού είναι απαραίτητη ενέργεια για την διατήρηση ζωής στην Γη. Ως φυσικός πόρος, η ανίχνευση νερού στο έδαφος γίνεται με τα γεωτρύπανα και τις γεωτρήσεις νερού. Αντίθετα εάν υπήρχε ένας θεατής στο διάστημα, θα παρίστανε την Γη ως μία μπλε μάζα. Καθώς ο εντοπισμός νερού είναι σε πλούσια θαλασσινή ποσότητα.

Το επιφανειακό νερό αποτελεί μία μέθοδο υδροληψίας για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Εκτός από το νερό που εντοπίζεται στην επιφάνεια του εδάφους, η εύρεση υπόγειων υδάτων αποτελεί εξίσου ανάγκη για την άντληση και την αποταμίευση. Οι απαιτήσεις για νερό αυξάνονται ραγδαία καθώς η μοναδική προσέγγιση του υδροφόρου ορίζοντα είναι εφικτή με γεωτρύπανα νερού και γεωτρήσεις.

Ο εντοπισμός νερού με σκοπό την άντληση του υπόγειου υδάτινου πόρου αποτελεί την διεπιστημονική έρευνα γεωλόγων, χημικών και περιβαλλοντολόγων. Η γεωλογική μελέτη συνοδευόμενη από την γεωφυσική έρευνα, την στρωματογραφία, τα ειδικά μηχανήματα ανίχνευσης νερού και τις δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, επιτυγχάνουν τον εντοπισμό του νερού για μία επιτυχημένη γεώτρηση στο έδαφος.

εντοπισμός νερού

Εντοπισμός νερού, για τα σίγουρα αποτελέσματα στις γεωτρήσεις νερού...

Η γεώτρηση νερού διαφέρει ως κατασκευή από τοποθεσία σε τοποθεσία. Η υψομετρική διαφορά από την στάθμη της θάλασσας και η γεωλογική δομή του εδάφους μεταβάλει το βάθος της γεώτρησης. Χρειάζεται υπομονή, μελετημένο σχέδιο και τα κατάλληλα γεωτρύπανα για την επιτυχή ανόρυξη της γεώτρησης και την ανίχνευση νερού. Με ειδικούς γεωλόγους αναλαμβάνουμε την εδαφοτεχνική, γεωλογική και δειγματοληπτική μελέτη στην θέση που θα γίνει η γεώτρηση. Έτσι ο εντοπισμός νερού είναι θέμα χρόνου για το γεωτρύπανο.

Η οικογενειακή εταιρεία Γεωτρήσεις Δήμας Παναγιώτης διαθέτει ηγετικό ρόλο σε γεωτρήσεις νερού και σε γεωτρήσεις γεωθερμίας εδώ και εξήντα έτη. Με μεγάλο και μικρό γεωτρύπανο ολοκληρώνουμε κάθε γεώτρηση. Ο εντοπισμός νερού και η διάνοιξη του εδάφους γίνεται σε κάθε χώρο. Παρέχουμε ειδικό ηλεκτρικό μικρό γεωτρύπανο για γεώτρηση νερού σε μικρό και στενό μέρος.

Γνωρίζοντας την γεωλογία κάθε περιοχής προσφέρουμε υπηρεσίες γεωτρήσεων με άριστο έργο κατασκευής. Ο εντοπισμός νερού και οι γεωτρήσεις στην οικονομικότερη τιμή ανά μέτρο αποτελεί κανόνα για την εταιρεία μας.

Μην διστάσετε σε μία τηλεφωνική εκτίμηση για το κόστος της γεώτρησής σας.