ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Γεωλογική μελέτη γεώτρησης υπακούει στον εντοπισμό νερού για την άντληση στις γεωτρήσεις. Οι γεωτρήσεις νερού κατασκευάζονται με μεγάλο ή μικρό γεωτρύπανο καθώς εξαρτάται από τον χώρο πρόσβασης και την θέση στην γεώτρηση. Η γεωλογική μελέτης γεώτρησης είναι η τεχνολογία που δίνει σίγουρα αποτελέσματα στο άνοιγμα γεωτρήσεων.

Η επιστημονική προσέγγιση στην εύρεση υπόγειων νερών συντάσσετε από γεωλόγους και μηχανικούς περιβάλλοντος. Η γεωλογική μελέτη γεώτρησης τεκμηριώνει την θέση διάτρησης για την επιτυχή ανόρυξη της γεώτρησης νερού. Με την δειγματοληπτική γεώτρηση λαμβάνουμε σημαντικά δεδομένα για το περιεχόμενο του εδάφους. Η γεωλογική δομή, τα πετρώματα και ο υδροφορέας προσάπτουν μία λεπτομερή εικόνα για την αποτελεσματική διάνοιξη γεώτρησης νερού.

Η γεωλογική μελέτη γεώτρησης περιλαμβάνει έρευνα των δορυφορικών και θερμικών απεικονίσεων της ευρύτερης περιοχής, τα γεωλογικά χαρακτηριστικά και ρήγματα του υπεδάφους, την στρωματογραφική μελέτη και την υδρογεωλογική έρευνα. Επίσης ο εντοπισμός νερού γίνεται με γεωηλεκτρικές βυθοσκοπήσεις σύμφωνα με τις γεωφυσικές διασκοπήσεις μηχανημάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στην γεωλογική χαρτογράφηση της περιοχής.

Γεωλογική μελέτη γεώτρησης

Γεωλογική μελέτη γεώτρησης, ένας χρήσιμος συνοδηγός επί του έργου...

Με γνώμονα τους γεωλογικούς χάρτες που διατίθενται στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – ΙΓΜΕ πετυχαίνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στην γεώτρηση. Έτσι ο εντοπισμός του σημείου εκτέλεσης της γεώτρησης θα προσδίδει τα καλύτερα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού άντλησης. Επίσης λαμβάνουμε πληροφορίες από γειτονικές γεωτρήσεις και πηγάδια νερού για τον απόλυτο προσδιορισμό του έργου αξιοποίησης υδάτων.

Η εταιρεία γεωτρήσεις Δήμας Δημήτρης συνεργάζεται με ειδικευμένους υδρογεωλόγους, γεωλόγους και μηχανικούς για την ανίχνευση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Με συστηματική έρευνα αναλαμβάνουμε την γεωλογική μελέτη γεώτρησης σε κάθε περιοχή με στόχο μία λειτουργική γεώτρηση. Ο εντοπισμό νερού και η γεώτρηση κατασκευάζεται στο χαμηλότερο εφικτό κόστος και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Η εμπιστοσύνη που μας δείχνεται από το 1960, καθιερώνει την εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας Δημήτρης ως πρώτη επιλογή στις γεωτρήσεις Αττικής. Με παράδοση στις γεωτρήσεις νερού παρέχουμε έργα εφόρου ζωής. Τηλεφωνήστε άμεσα στην εταιρεία μας για να ενημερωθείτε την τιμή γεώτρησης.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn