ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

Παράνομη γεώτρηση νερού χωρίς άδεια είναι η μη ελεγχόμενη μείωση υδάτινων πόρων. Οι γεωτρήσεις χωρίς άδεια επιδεινώνουν το πρόβλημα άρδευσης στην αγροτική καλλιέργεια. Καθώς επηρεάζει και την υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής. Η Ελλάδα προσπαθεί με μέτρα πρόληψης κι ελέγχου να σταματήσει τις παράνομες γεωτρήσεις νερού.

Το ελληνικό κράτος υποχρεώνει τον κάτοχο για κάθε παράνομη γεώτρηση και πηγάδι νερού να προβεί στην δήλωση και την νομιμοποίηση. Η χρηματική ποινή σε παράνομες γεωτρήσεις ή πηγάδια νερού χωρίς άδεια καθώς και η παράνομη άντληση υδάτων προσάπτει υψηλά πρόστιμα. Επιπλέον ο ιδιοκτήτης της γεώτρησης και ο εργολάβος των γεωτρήσεων θα υποστούν την κατάσχεση και δικαστήρια με τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του κράτους.

Η πολιτεία μεριμνά σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία για κάθε παράνομη γεώτρηση. Χορηγεί άδειες ανόρυξης γεωτρήσεων με συγκεκριμένες προδιαγραφές εκτέλεσης του έργου. Επιπρόσθετα και την άδεια χρήσης νερού με τοποθετημένο το υδρόμετρο στην γεώτρηση. Σύμφωνα με τον νόμο οι αδήλωτες γεωτρήσεις, παλιές και νέες θα πρέπει να υποβληθούν σε διαδικασία νομιμοποίησης γεώτρησης. Η νομιμοποίηση ισχύει και για τα πηγάδια νερού.

παράνομη γεώτρηση - γεώτρηση νερού χωρίς άδεια

Παράνομη γεώτρηση νερού χωρίς άδεια, έχει επιπτώσεις χρηματικής ποινής και σφράγισης...

Η παράνομη γεώτρηση νερού χωρίς άδεια προκαλεί τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή. Η μείωση των υπόγειων υδάτων και γενικά του υδροφόρου ορίζοντα έχει ως συνέπεια έντονα φαινόμενα λειψυδρίας. Η γεωλογική δομή του εδάφους μεταβάλλεται καθώς οι γεωτρήσεις δημιουργούν προβλήματα καθίζησης και με επακόλουθο κίνδυνο πλημμύρας. Έτσι οι γεωτρήσεις χωρίς άδεια προκαλούν την έλλειψη ύπαρξης νερού καθώς οι υδάτινοι πόροι εξαντλούνται με γρήγορους ρυθμούς.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις Δήμας Δημήτρης καλύπτει όλο το νομοθετικό πλαίσιο για την δήλωση, την ανανέωση και νομιμοποίηση παλαιάς ή νέας γεώτρησης νερού. Διαθέτοντας ικανούς γεωλόγους αναλαμβάνουμε την χορήγηση άδειας γεώτρησης και την έκδοση άδειας χρήσης νερού της αρδευτικής γεώτρησης. Παρέχουμε όλο το πακέτο στις γεωτρήσεις νερού οικονομικά, έγκαιρα και υπεύθυνα.

Έχοντας την γνώση από το 1960 παρέχουμε οποιοδήποτε είδος γεώτρησης στην καλύτερη τιμή ανά μέτρο διάτρησης. Με μεγάλο και μικρό γεωτρύπανο κατασκευάζουμε γεωτρήσεις νερού σε κάθε χώρο. Τηλεφωνήστε μας, για να μάθετε το κόστος εκτέλεσης για μια γεώτρηση νερού.