ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Καθαρισμός γεώτρησης νερού και εκβάθυνση γεωτρήσεων προϋποθέτουν βασικές γεωλογικές γνώσεις που εφαρμόζονται με τα γεωτρύπανα. Πλέον η συντήρηση μιας γεώτρησης επιτρέπει την πλούσια παροχή υδάτων από τον υδροφόρο ορίζοντα προς την γεώτρηση νερού. Έτσι κατορθώνουμε αποδοτική λειτουργία της αντλίας στις γεωτρήσεις νερού.

Σε κάθε κατασκευή γεώτρησης προσδιορίζεται η ποσότητα άντλησης νερού δηλαδή η παροχή των υπόγειων υδάτων. Το γεωτρύπανο καθώς κατευθύνει την διάτρηση του εδάφους εναποθέτει κατάλοιπα λάσπης και θραύσματα πετρωμάτων στο βάθος της γεώτρησης νερού. Επιπλέον ο καθαρισμός γεώτρησης νερού αποτελεί απαραίτητη διαδικασία, ώστε να υπολογισθεί το μέτρο παροχής του υπόγειου νερού και η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα. Έτσι θα γίνει η κοστολόγηση του αντλητικού συγκροτήματος. Γνωρίζοντας τις υδρογεωλογικές συνθήκες επιλέγουμε την κατάλληλη υποβρύχια αντλία νερού.

Η λειτουργία μη ενεργής γεώτρησης μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα. Λόγω της συσσώρευσης λεπτόκοκκων εδαφικών υλικών στο βάθος της γεώτρησης νερού. Ο καθαρισμός της βουλωμένης γεώτρησης χρήζει επιτακτική ανάγκη για την αποδοτική λειτουργία της υδρογεώτρησης καθώς αντλείτε το νερό.

Αν η γεώτρηση έχει φθίνουσα ποσότητα κατά την άντληση νερού ή παρουσιάζει μη διαυγές νερό, λασπόνερο τότε σηματοδοτεί ο άμεσος καθαρισμός γεώτρησης νερού. Η διαδικασία στο καθαρισμό γεώτρησης προστατεύει τον αντλητικό μηχανισμό. Καθώς επιτρέπει την ελεύθερη ροή των υπόγειων υδάτων στο εσωτερικό της γεώτρησης από τον υδροφόρο ορίζοντα.

καθαρισμός γεώτρησης νερού

Καθαρισμός γεώτρησης νερού, ώστε να αυξήσετε την απόδοση παροχής...

Ο καθαρισμός βουλωμένης γεώτρησης νερού παρέχει δύο επιλογές ενεργειών με στόχο να επιτευχθεί η επαναλειτουργία της υδρογεώτρησης στο μέγιστο βαθμό άντλησης νερού.

Η πρώτη επιλογή γίνεται με υψηλοπίεσο αεροσυμπιεστή, κομπρεσέρ που εκτινάσσει ισχυρό πεπιεσμένο αέρα μέσα στην γεώτρηση νερού. Ο δυνατός υπό πίεση αέρας κατευθύνεται στο εσωτερικό της σωληνωμένης γεώτρησης. Με σκοπό να απορρίπτονται οι μεγάλες περιεκτικότητες σε πέτρες, λάσπη και άμμο από τα βάθη της γεώτρησης. Έτσι η μέθοδος AIR LIFT ξεπλένει τα βουλωμένα φίλτρα της γεώτρησης από λάσπες και καθαρίζει την υποβρύχια αντλία νερού, λειτουργώντας πιο αποδοτικά.

Η δεύτερη επιλογή για την βουλωμένη διάτρηση, είναι ο καθαρισμός γεώτρησης νερού που γίνεται με το γεωτρύπανο. Τα αδαμαντοφόρα κοπτικά άκρα του γεωτρύπανου εισέρχονται στο έδαφος και θρυμματίζουν τα συσσωρευμένα υλικά σε όλο το μήκος στήλης της υδρογεώτρησης. Σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας καθαρισμού γεώτρησης είναι η πλύση όλου του βάθους διάτρησης.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις νερού Δήμας Παναγιώτης παρέχει αποτελεσματικό καθαρισμό της βουλωμένης γεώτρησής σας. Το ειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό των υπόγειων σωληνώσεων της γεώτρησης με το χαμηλότερο κόστος.

Δραστηριοποιούμαστε στις γεωτρήσεις Αττικής με δυναμική παρουσία 60 ετών. Διαθέτουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες γεωτρήσεων στην καλύτερη τιμή γεώτρησης. Πληροφορηθείτε άμεσα με ένα τηλεφώνημα στην εταιρεία Γεωτρήσεις Δήμας.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn