Νομιμοποίηση και δήλωση γεώτρησης

Νομιμοποίηση και Δήλωση Γεώτρησης

Νομιμοποίηση και Δήλωση Γεώτρησης

Νομιμοποίηση και δήλωση γεώτρησης αφορά την παράνομη γεώτρηση χωρίς άδεια. Πρόστιμο σε παράνομες γεωτρήσεις νερού φέρει η νομοθεσία καθώς ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται. Έτσι η αδήλωτη γεώτρηση νερού πρέπει να αποτελεί παρελθόν στην Ελλάδα, για κάθε ιδιοκτήτη υδροληψίας που διακατέχεται από περιβαλλοντική συνείδηση.

Η νομιμοποίηση και δήλωση γεώτρησης, σύμφωνα με το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) απορροφά κάθε αδήλωτη γεώτρηση. Πλέον η νομοθεσία των γεωτρήσεων έχει σκοπό στη καταγραφή κάθε νέας ή παλιάς γεώτρησης. Αφορά στοιχεία όπως το βάθος γεώτρησης, τη διάμετρο διάνοιξης, τη στάθμη ηρεμίας, τη παροχή νερού (με δοκιμαστική άντληση) και τους γεωλογικούς σχηματισμούς που συνάντησε το γεωτρύπανο. Η νομοθεσία γεώτρησης πρέπει να παρακολουθείται τακτικά καθώς οι νόμοι περί υπόγειων υδάτων και γεωτρήσεων αλλάζουν τακτικά. Όπως πχ. οι αποστάσεις από κοντινές γεωτρήσεις νερού και πηγάδια.

Έτσι είναι υποχρεωτική η νομιμοποίηση και δήλωση της γεώτρησης για κάθε ιδιώτη. Η αίτηση-δήλωση γίνεται από τον ιδιοκτήτη της γεώτρησης ή με εξουσιοδότηση τον γεωλόγο. Η αρμόδια Υπηρεσία Γεωτρήσεων έχοντας πληροφορίες για την θέση ανόρυξης με συντεταγμένες και χαρακτηριστικά υδροληψίας εκπονεί την άδεια της γεώτρησης. Εγκρίνοντας έτσι τα δικαιολογητικά της υδρογεώτρησης δίδεται και η άδεια χρήσης νερού. Παράλληλα γίνεται και η εγγραφή-δήλωση της γεώτρησης στο ΕΜΣΥ.

Αποφύγετε το πρόστιμο και το σφράγισμα γεωτρήσεων με την άμεση νομιμοποίηση και δήλωση γεώτρησης...

Οι ιδιοκτήτες γεωτρήσεων που δεν έχουνε προβεί ακόμα στη νομιμοποίηση και δήλωση γεώτρησης, διαθέτουν συγκεκριμένη χρονική προθεσμία. Έτσι αποφεύγουν το πρόστιμο και το σφράγισμα της γεώτρησης. Η παράταση των γεωτρήσεων, έχει σκοπό τη συγκέντρωση σε μία βάση δεδομένων, όλες τις γεωτρήσεις νερού στην Ελλάδα. Η μη συμμόρφωση με την νομοθεσία της γεώτρησης, επιφέρει κυρώσεις με το πρόστιμο σε παράνομες γεωτρήσεις. Φυσικά και το κλείσιμο της γεώτρησης. Η καταγγελία σε γεωτρήσεις χωρίς άδεια έχει αρνητικό αντίκτυπο στον δικαιούχο. Με υψηλό πρόστιμο και σφράγισμα στη παράνομη και αδήλωτη γεώτρηση νερού.

Η νομιμοποίηση και δήλωση γεωτρήσεων προϋποθέτει υπομονή και χρόνο. Η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας, διεκπεραιώνει την αδειοδότηση για την νόμιμη γεώτρηση νερού. Άμεσα και σε οικονομικές τιμές, συγκεντρώνουμε τα δικαιολογητικά της γεώτρησης, και τις γεωλογικές μελέτες κάνοντας τις απαραίτητες γεω-τεχνικές εκθέσεις. Αποφύγετε την καταγγελία και το πρόστιμο για κάποια παράνομη γεώτρηση νερού. Να θυμάστε πως η ανανέωση για κάθε άδεια γεώτρησης με την χρήση νερού γίνεται ανά 10 έτη.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις Δημήτρης Παν Δήμας γνωρίζοντας ολόκληρη την νομοθεσία γεωτρήσεων, δρομολογεί τα δικαιολογητικά της γεώτρησης με την γεωλογική μελέτη. Η ανανέωση και η εκπόνηση νέας αδειοδότησης γεώτρησης σε ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά. Το τεχνικό γραφείο Δήμας παρέχει έμπειρους γεωλόγους για τη τάχιστη νομιμοποίηση και δήλωση γεώτρησης. Πλέον η αδήλωτη γεώτρηση, χωρίς άδεια στη χρήση νερού, αποτελεί παρελθόν. Για το κόστος νομιμοποίησης και δήλωσης γεωτρήσεων, ενημερωθείτε τώρα απ΄την έμπειρη εταιρεία Δήμας.