ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

Γεωτρήσεις τσιμεντενέσεις στεγανοποιούν και ενισχύουν το έδαφος. Τα φαινόμενα καθίζησης των γεωλογικών σχηματισμών επηρεάζουν την ομοιογένεια του εδάφους. Η μέθοδος γεωτρήσεων αποτελεί λύση στο κίνδυνο αστάθειας των κτιρίων. Στην Ελλάδα οι γεωτρήσεις τσιμεντενέσεις αποτελούν διέξοδο στο πρόβλημα της γεωλογικής δομής.

Η γεωλογική δομή, τα πετρώματα και η λιθοδομή έχουν δυναμική αλληλεξάρτηση με το περιβάλλον, το νερό και τις σεισμικές ακολουθίες. Η Ελλάδα ως σεισμογενή χώρα πρέπει να λαμβάνει και τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας. Η γνώση και η πρόληψη για κάθε ενεργό πολίτη αποτελεί την λύση.

Ο στόχος στις γεωτρήσεις τσιμεντενέσεις είναι η πλήρωση των κενών του εσωτερικό της λιθοδομής. Ώστε να επανέλθει η δομή του υπεδάφους σε προγενέστερη κατάσταση. Η γεώτρηση τσιμεντένεσης αποτελεί πρακτική λύση για την επισκευή και ενίσχυση ρηγμάτων. Επιπλέον και των αποδιοργανωμένων γεωλογικών δομών και ιδιαίτερα σε σεισμογενείς περιοχές.

Η μέθοδος με γεωτρήσεις τσιμεντενέσεις εξασφαλίζει την συνοχή και την αντοχή των κτιριακών κατασκευών. Δίχως την επέμβαση στην εξωτερική και δομική μορφή του συστήματος. Έτσι η πλήρωση των κενών ρωγμών ενός βραχώδους γεωλογικού σχηματισμού με ένεμα υπό πίεση, βελτιώνει τα μηχανικά χαρακτηριστικά εξασφαλίζοντας την στεγανοποίηση.

γεωτρήσεις τσιμεντενέσεις

Γεωτρήσεις τσιμεντενέσεις, πλέον θα έχετε ισχυρές βάσεις...

Επίσης, οι τσιμεντενέσεις μπορούν να εφαρμοστούν για την θεμελίωση κτιρίων και για τη στεγανοποίηση πρανών βαθιών εκσκαφών. Επίσης και για τη σταθεροποίηση σηράγγων και την στεγανοποίηση θεμελίωσης φραγμάτων.

Τα οφέλη στις τσιμεντενέσεις γεωτρήσεων είναι αρκετά καθώς ενισχύεται το σαθρό έδαφος στο πληρέστερο βαθμό και εξασφαλίζεται η υψηλή ασφάλεια στη θεμελίωση κτιρίων. Επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση στη βάση και τα τοιχώματα των φραγμάτων. Ενώ παράλληλα στεγανοποιούνται οι ρωγμές που προέρχονται από σεισμούς και δονήσεις.

Διαθέτουμε μηχανολόγους, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς με εμπειρία. Θα αποφασίσουμε τον καλύτερο συνδυασμό στη σύνθεση του ενέματος και το πλήθος στις γεωτρήσεις τσιμεντενέσεις. Στόχος μας, η υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες γεώτρησης και τσιμεντένεσης.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις Δήμας Παναγιώτης με εμπειρία 60 έτη αναλαμβάνει την ορθολογική προσέγγιση των γεωτρήσεων τσιμεντενέσεων. Θέτοντας συγκεκριμένη μεθοδολογία γίνεται η εξεύρεση λύσης ανάλογα με τα δεδομένα της γεώτρησης. Παρέχουμε ασυναγώνιστη τιμή γεώτρησης για κάθε περιοχή που επιθυμείτε.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn