ΑΔΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Άδεια γεώτρησης νερού και νομιμοποίηση γεωτρήσεων καθιστούν αναγκαίες σε γεωτρήσεις και πηγάδια νερού. Όπως η αδειοδότηση, νομιμοποίηση παράνομης γεώτρησης. Πλέον το ελληνικό κράτος ευελπιστεί στον έλεγχο χρήσης νερού με κάθε άδεια γεώτρησης νερού. Καθώς η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα έχει γίνει επιτακτική ανάγκη, οι παράνομες γεωτρήσεις νερού συνεχίζουν να είναι ανεξέλεγκτες.

Η νομοθεσία για την έκδοση άδειας γεώτρησης νερού είναι βασική για την εκτέλεση του έργου διάτρησης. Η μη συμμόρφωση με τον νόμο προβλέπει κυρώσεις, μεγάλα χρηματικά πρόστιμα, κατασχέσεις και δικαστήρια. Τόσο στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου όσο και στον εργολάβο των γεωτρήσεων που έχει αναλάβει την περάτωση της γεώτρησης.

Η χορήγηση άδειας για την γεώτρηση νερού ή την διάνοιξη πηγαδιού γίνεται με τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών γεώτρησης. Ο δημόσιος φορέας που θα εγκρίνει τον φάκελο των δικαιολογητικών της γεώτρησης είναι η αρμόδια υπηρεσία Διεύθυνσης Υδάτων. Πιο συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά της γεώτρησης νερού κατευθύνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση που ανήκει η εκάστοτε περιοχή για το έργο αξιοποίησης ύδατος.

Άδεια γεώτρησης νερού

Εφόσον κατατεθεί ο φάκελος για την άδεια γεώτρησης νερού...

Ο χρόνος αναμονής είναι περίπου στις πενήντα εργάσιμες ημέρες. Τα δικαιολογητικά έγγραφα της γεώτρησης ελέγχονται προσεκτικά από κάθε Δημόσια Υπηρεσία. Όπως η Αρχαιολογική υπηρεσία, το Δασαρχείο, η Πολεοδομία και κάθε άλλη που εμπλέκεται στο άνοιγμα της γεώτρησης. Το χρονικό διάστημα που επιτρέπει την ανόρυξη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – ΥΠΕΚΑ και αναγράφεται στην άδεια γεώτρησης νερού έχει χρονικό περιθώριο έξι μηνών.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις Δήμας Δημήτρης συνδυάζει την τεχνογνωσία και την πείρα από το 1960 με τα κατάλληλα γεωτρύπανα νερού. Η έμπιστη συνεργασία με επιστήμονες ειδικότητας γεωλόγου, περιβαλλοντολόγου και μηχανικού δίνει την δυνατότητα να καλύπτουμε τον φάκελο των δικαιολογητικών της γεώτρησης. Καθώς επίσης και όλες τις απαραίτητες ενέργειες στην χορήγηση άδεια γεώτρησης νερού.

Εγγυόμαστε ένα ασφαλές και σωστά κατασκευασμένο έργο γεώτρησης νερού σε οικονομικό κόστος διάνοιξης. Μάθετε περισσότερα όσον αφορά την έκδοση άδειας γεώτρησης νερού, με μία τηλεφωνική επικοινωνία στην γνωστή εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn