ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ

Γεωτρύπανα είναι ειδικά μηχανήματα για τις γεωτρήσεις νερού. Τα κατάλληλα γεωτρύπανα γεώτρησης επιλέγονται από την γεωλογική δομή του εδάφους. Ενώ το βάθος γεωτρήσεων και η ποσότητα άντλησης νερού καθορίζεται από την υδροφορία της περιοχής. Το μεγάλο ή μικρό γεωτρύπανο χρησιμοποιείται και για τις γεωτρήσεις γεωθερμίας.

Τα υδρογεωτρύπανα ανάλογα με τον μηχανισμό διάτρησης κατατάσσονται σε περιστροφικά γεωτρύπανα, κρουστικά γεωτρύπανα ή δειγματοληπτικά γεωτρύπανα. Το περιστροφικό γεωτρύπανο διαθέτει στελέχη διάτρησης όπου στο εσωτερικό ρέει ένα μίγμα αφρού με υπό πίεση αέρα. Έτσι πετυχαίνετε η μείωση των θερμοκρασιών από τις τριβές του κοπτικού άκρου με τους γεωλογικούς σχηματισμούς. Η εξαγωγή των πετρωμάτων γίνεται με τον αεροσυμπιεστή και αποτελεί μία ταχεία διαδικασία γεώτρησης νερού.

Το κρουστικό γεωτρύπανο χρησιμοποιεί μία μέθοδο θραύσης της γεωλογικής δομής. Καθώς το κοπίδι εισέρχεται και εξέρχεται συνεχώς από την γεώτρηση νερού. Η απομάκρυνση των πολτοποιημένων υλικών της διάτρησης γίνεται ανά τακτικά διαστήματα ώστε να συνεχίσει βαθύτερα η διάνοιξη της γεώτρησης. Έτσι παρουσιάζει μία χρονική επιβράδυνση στην γεώτρηση.

γεωτρύπανα

Γεωτρύπανα σε κάθε μέρος και χώρο για γεώτρηση...

Το γεωτρύπανο ταξινομείται ανάλογα με το είδος γεώτρησης. Καθώς χρησιμοποιείτε διαφορετικός εξοπλισμός για την γεώτρηση νερού, την γεώτρηση γεωθερμίας, την γεώτρηση τσιμεντενέσεων, την γεώτρηση πασσαλώσεων και την γεώτρηση αποστράγγισης υδάτων. Προϋπόθεση είναι η πρόσβαση του γεωτρύπανου στην θέση γεώτρησης. Εναλλακτικά αν υπάρχει στενός και μικρός χώρος γεώτρησης προσεγγίζει το μικρό γεωτρύπανο.

Το μεγάλο γεωτρύπανο παρέχει γεωτρήσεις νερού σε ανοιχτούς χώρους. Η γεώτρηση γίνεται με ιδιαίτερη άνεση καθώς το ισχυρό μεγάλο γεωτρύπανο έχει δυνατότητα τα επτακόσια μέτρα διάνοιξης της γεώτρησης, του γεωλογικού σχηματισμού.

Διαθέτουμε μικρό γεωτρύπανο ώστε να εξυπηρετούμε τις γεωτρήσεις νερού σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η γεώτρηση νερού πραγματοποιείτε σε στενό και μικρό χώρο με αθόρυβη λειτουργία και χωρίς φθορές στο γκαράζ, στο κήπο, στο υπόγειο, στην αυλή. Τα μικρά γεωτρύπανα νερού προσεγγίζουν το βάθος γεώτρησης τα διακόσα δέκα μέτρα διευκολύνοντας τον εντοπισμό νερού.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις Δήμας Παναγιώτης κατέχει περιστροφικά και κρουστικά γεωτρύπανα. Εξυπηρετούμε γεωτρήσεις με γρήγορη εκσκαφή των γεωλογικών δομών εξοικονομώντας χρόνο και καύσιμα.

Επιλέγουμε το κατάλληλο γεωτρύπανο για τις ανάγκες σας, με σκοπό την εύρεση υπόγειων νερών. Παρέχουμε μειωμένες τιμές γεώτρησης στην καλύτερη ποιότητα.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn