ΠΟΤΑΜΙΣΙΟ ΧΑΛΙΚΙ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Ποταμίσιο χαλίκι γεώτρησης είναι ακόλουθη ενέργεια της σωληνωμένης γεώτρησης νερού. Ως φυσικό φίλτρο των υπόγειων υδάτων του υδροφόρου ορίζοντα χαρίζει μακροχρόνια ζωή στην υδρογεώτρηση και ομαλή λειτουργία στην αντλία γεωτρήσεων. Το ποταμίσιο χαλίκι γεώτρησης ή χαλικόφιλτρο είναι ιδανικό για όλες τις γεωτρήσεις νερού.

Για να ρέει σε όλο το βάθος της οπής, το ποταμίσιο χαλίκι γεώτρησης πρέπει να έχει μορφή αποστρογγυλεμένη και λεία. Παράλληλα πρέπει να έχει και διαβαθμισμένο μέγεθος. Επειδή έχει την ιδιότητα ως φυσικού φίλτρου του νερού, ξεπλένεται από τυχόν λάσπη πριν τοποθετηθεί στην γεώτρηση ύδατος.

Έτσι το ειδικό για γεωτρήσεις νερού ποταμίσιο χαλίκι λειτουργεί ως πνεύμονας της στήλης υδρογεώτρησης. Αποτελεί την δίοδο πρόσβασης για καθαρό και διαυγές νερό κατά την άντληση του υδροφορέα. Το νερό της γεώτρησης αντλείται απαλλαγμένο από λάσπες, λεπτόκοκκα υλικά, άμμο και ακατάλληλες περιεκτικότητες ρευστών χάρις το ποταμίσιο χαλίκι γεώτρησης.

Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο της υδρογεώτρησης για την επιτυχή περάτωση του έργου. Τα δικαιολογητικά γεώτρησης αποτελούν την πρώτη και βασική πράξη, ώστε να γίνει η χορήγηση της άδειας γεώτρησης. Καλύπτουμε κάθε χρονοβόρα γραφειοκρατική ενέργεια για τα έγγραφα της γεώτρησης νερού, εξοικονομώντας τον πολύτιμο χρόνο σας.

ποταμίσιο χαλίκι γεώτρησης

Ποταμίσιο χαλίκι γεώτρησης, ο πνεύμονας της κατασκευής...

Επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά γεωτρήσεων καθώς η σχέση μας με τον πελάτη, είναι σχέση εμπιστοσύνης. Για κάθε χώρο έχουμε και το κατάλληλο γεωτρύπανο νερού. Για γεώτρηση σε στενό και περιορισμένο χώρο παρέχουμε δύο επιλογές γεωτρύπανων. Διαλέγουμε ανάμεσα σε δύο μικρά γεωτρύπανα καθώς το ένα είναι ηλεκτρικό και το άλλο με κινητήρα ντίζελ. Έτσι το άνοιγμα γεώτρησης γίνεται σε κλειστό ή ανοιχτό μικρό χώρο.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις νερού Δήμας Δημήτρης έχει στη διάθεσή της ειδικευμένο γεωλογικό και γεωτεχνικό δυναμικό για κάθε γεώτρηση. Μελετά ξεχωριστά κάθε ενέργεια εκτέλεσης όπως την διάνοιξη γεώτρησης, την σωλήνωση, την χαλίκωση και την εγκατάσταση αντλίας νερού.

Ξεχωρίζουμε για την οργάνωση που έχουμε καθώς σε ιδιόκτητο χώρο διαθέτουμε το ειδικό ποταμίσιο χαλίκι γεώτρησης. Με γνώμονα την εμπειρία 60 ετών στα έργα κατασκευής γεώτρησης νερού, καθοδηγούμε τις εξελίξεις των γεωτρήσεων με ανταγωνιστικό κόστος, στις γεωτρήσεις Αττικής.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn