ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

Με τις γεωτρήσεις γεωθερμίας ή τον όρο Γεωθερμία αναφερόμαστε στο γεωθερμικό δυναμικό της Ελλάδας. Η υψηλή θερμοκρασία των γεωθερμικών πεδίων είναι η φυσική θερμότητα κοιτασμάτων από το εσωτερικό της Γης. Το γεωθερμικό φαινόμενο αποτελεί μία σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα των γεωτρήσεων. Πλέον η γεώτρηση για γεωθερμία ενδείκνυται ως μία καθαρή και Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας.

Ο εντοπισμός του γεωθερμικού πεδίου γίνεται με γεωτρήσεις σύμφωνα με την γεωλογική μελέτη. Οι γεωτρήσεις γεωθερμίας καλύπτουν τις ανθρώπινες ανάγκες στην ψύξη, στην θέρμανση και στην παροχή ζεστού νερού. Τα έργα αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες γεωτρήσεων. Το ανοικτό κύκλωμα γεωθερμίας και το κλειστό κύκλωμα γεωθερμίας.

Το ανοικτό κύκλωμα στην γεωθερμία εγκαθίσταται καθώς η εύρεση υπόγειων νερών της γεώτρησης παρέχει μεγάλη υδροφορία. Η συγκεκριμένη διάταξη πραγματοποιείται με την ανόρυξη δύο γεωτρήσεων. Η γεώτρηση αντλεί το νερό διοχετεύοντας την γεωθερμική αντλία θερμότητας στην επιφάνεια του εδάφους. Καθώς γίνει η χρήση της θερμικής ενέργεια των υπόγειων υδάτων, το νερό αποχωρεί και εκχύνεται στον υδροφόρο ορίζοντα μέσω της γεώτρησης εμπλουτισμού.

Το κλειστό κύκλωμα στην γεωθερμία εφαρμόζεται σε άνυδρες περιοχές με αισθητή απουσία του υδροφορέα. Στο εσωτερικό μέρος της γεώτρησης γεωθερμίας εγκαθίσταται ο γεωεναλλάκτης με στόχο να διοχετεύεται η θερμότητα των γεωλογικών σχηματισμών. Έτσι στις σωληνώσεις του εναλλάκτη θερμότητας ρέει ειδικό υγρό με την ιδιότητα να προσροφά ή να εκπέμπει την θερμότητα από ή προς το γεωθερμικό πεδίο της γεώτρησης γεωθερμίας.

γεωτρήσεις γεωθερμίας

Γεωτρήσεις γεωθερμίας, η πράσινη ενέργεια που αλλάζει τα δεδομένα...

Η εγκατάσταση της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας απαρτίζεται από το τρία κομμάτια τοποθέτησης. Ο γεωεναλλάκτης αποτελεί την σωλήνωση της γεώτρησης σε ολόκληρο το βάθος διάτρησης. Εκεί προσροφά την θερμότητα των υπόγειων υδάτων ή των γεωλογικών δομών.

Έπειτα η θερμότητα του εδάφους διαρρέει στην αντλία θερμότητας με σκοπό να ρυθμίζει την θερμοκρασία του κτιρίου σύμφωνα με τις ανθρώπινες απαιτήσεις. Η επόμενη διαδικασία είναι η κατανομή της θέρμανσης και της ψύξης στην κτιριακή εγκατάσταση. Αφορά κυρίως τους αεραγωγούς, την ενδοδαπέδια θέρμανση και την διασύνδεση με τα υπάρχων καλοριφέρ.

Οι γεωτρήσεις γεωθερμίας παρέχουν σταθερή θερμοκρασία με τιμές από δεκαεφτά 17 έως είκοσι τρεις 23 βαθμούς Κελσίου. Την καλοκαιρινή περίοδο με την θερμοκρασία να έχει τιμή σαράντα 40 βαθμούς Κελσίου επωφελούμαστε στον κλιματισμό του χώρου. Ενώ την χειμερινή εποχή με την θερμοκρασία να έχει τιμή μηδέν 0 βαθμούς Κελσίου παρέχεται η θέρμανση των εσωτερικών χώρων και ανεξάντλητο ζεστό νερό.

Η γεώτρηση για γεωθερμία αποτελεί εποικοδομητική επένδυση καθώς καταργεί την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, το λεβητοστάσιο, την δεξαμενή και τις καμινάδες. Η απουσία ρύπων, η αθόρυβη λειτουργία και η μηδενική οπτική όχλησης της εγκατάστασης παρουσιάζουν μια ευέλικτη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Επίσης ο ανθεκτικός εξοπλισμός διαθέτει μηδενικό κόστος συντήρησης κάνοντας την αξιοποίηση της γεωθερμίας επικερδής.

Γεωθερμία, η απεριόριστη ψύξη και θέρμανση χώρων...

Η γεωθερμία έχει εφαρμογή σε πισίνες, κατοικίες, εργοστάσια, θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις Δήμας Δημήτρης διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για τις γεωτρήσεις γεωθερμίας. Σήμερα η γεώτρηση γεωθερμίας είναι εφικτή και σε μικρούς χώρους με το μικρό γεωτρύπανο. Αναλαμβάνουμε ολόκληρο το πακέτο του έργου με την έκδοση άδειας αξιοποίησης γεωθερμίας, τις γεωτρήσεις και την εγκατάσταση των ενεργειακών συστημάτων.

Αποτελεί οικογενειακή υπόθεση η επιχείρηση Δήμας Δημήτρης καθώς παρέχει υψηλής ποιότητας γεωτρήσεις γεωθερμίας από το 1960. Η εγγύηση του έργου στο καλύτερο κόστος αποτελεί προϋπόθεση. Με μια τηλεφωνική επικοινωνία μάθετε την τιμή γεώτρησης γεωθερμίας.

γεωτρήσεις Δήμας γεωτρήσεων

Γεωτρήσεις

Γεωτρήσεις Δήμας Geotriseis-Dimas Εταιρεία γεωτρήσεων με γεωτρύπανα σε γεωτρήσεις νερού, γεωθερμία. Υποβρύχιες αντλίες για γεώτρηση ή πηγάδι.

γεώτρηση - γεωτρήσεις νερού

Γεωτρήσεις Νερού – Γεώτρηση

Γεωτρήσεις νερού και εύρεση νερού γεώτρησης από εξειδικευμένη εταιρεία γεωτρήσεων. Γεώτρηση νερού μικρού βάθους με μικρό γεωτρύπανο γεώτρησης

γεωτρύπανα

Γεωτρύπανα Γεώτρησης

Γεωτρύπανα γεώτρησης είναι ειδικά μηχανήματα για εύρεση νερού σε γεωτρήσεις. Οι γεωτρήσεις νερού με περιστροφικό και κρουστικό γεωτρύπανο.

εξοπλισμός γεώτρησης

Εξοπλισμός Γεώτρησης

Εξοπλισμός γεώτρησης με υλικά και αντλίες γεωτρήσεων. Η κατασκευή γεώτρησης νερού απαιτεί εξοπλισμό με σωλήνες, χαλίκι, γεωτρύπανα γεωτρήσεων

υπηρεσίες γεώτρησης

Υπηρεσίες Γεώτρησης

Υπηρεσίες γεώτρησης. Παρέχουμε κάθε υπηρεσία γεωτρήσεων στην Αττική με χαμηλό κόστος σε γεωτρήσεις νερού. Υπηρεσία για γεώτρηση γεωθερμίας.

Γεωτρήσεις αποστράγγισης υδάτων

Γεωτρήσεις Αποστράγγισης Υδάτων

Γεωτρήσεις αποστράγγισης υδάτων με γεώτρηση νερού μικρού βάθους. Αποστραγγιστική γεώτρηση σε υπόγειο ασανσέρ με μικρό γεωτρύπανο γεωτρήσεων.

καθαρισμός γεώτρησης νερού

Καθαρισμός Γεώτρησης Νερού

Καθαρισμός γεώτρησης νερού. Συντήρηση σε γεώτρηση βουλωμένη από λάσπη που δεν βγάζει νερό. Καθαρισμοί γεωτρήσεων και επισκευή με φύσημα αέρα.

δοκιμαστική άντληση γεώτρησης

Δοκιμαστική Άντληση Γεώτρησης

Δοκιμαστική άντληση γεώτρησης. Υποβρύχια αντλία σε δοκιμαστικές αντλήσεις γεωτρήσεων σε νέες γεωτρήσεις νερού. Μελέτη νερού στάθμη γεώτρησης.

Γεωλογική μελέτη γεώτρησης

Γεωλογική Μελέτη Γεώτρησης

Γεωλογική μελέτη γεώτρησης για εντοπισμό νερού και δοκιμή ύπαρξης νερού σε γεωτρήσεις πηγάδια. Γεωλογικές μελέτες γεωτρήσεων για εύρεση νερού

εντοπισμός νερού

Εντοπισμός Νερού Σε Γεώτρηση

Εντοπισμός νερού σε γεωτρήσεις. Η εύρεση νερού απαιτεί έρευνα, μελέτη και ανίχνευση. Με νέα μηχανήματα βρίσκουμε το νερό για γεωτρήσεις νερού

γεωτρήσεις μικροπασσάλων

Γεωτρήσεις Μικροπασσάλων

Γεωτρήσεις μικροπασσάλων. Γεώτρηση για πασσαλώσεις και γεωτρήσεις πασσαλόμπηξης φωτοβολταϊκών. Μικρό γεωτρύπανο πασσαλοπήκτης για πασσάλωση.

άδεια γεώτρησης νερού

Άδεια Γεώτρησης Νερού

Άδεια γεώτρησης νερού και νομιμοποίηση γεωτρήσεων καθιστούν αναγκαίες σε γεωτρήσεις και πηγάδια νερού. Όπως η αδειοδότηση, νομιμοποίηση παράνομης γεώτρησης.

γεωτρήσεις μικρών χώρων

Γεωτρήσεις Μικρών Χώρων

Γεωτρήσεις μικρών χώρων. Γεώτρηση νερού μικρού βάθους. Γεωτρήσεις με μικρό γεωτρύπανο γεωτρήσεων. Γεώτρηση με ηλεκτρικά γεωτρύπανα, αθόρυβα.

εύρεση υπόγειων νερών

Εύρεση υπόγειων νερών

Εύρεση υπόγειων νερών σε γεωτρήσεις νερού. Η θέση και το βάθος γεώτρησης καθορίζεται από την εύρεση νερού και έρευνα για κοντινές γεωτρήσεις.

ραβδοσκόποι νερού

Ραβδοσκόποι Νερού

Ραβδοσκόποι νερού. Ο ραβδοσκόπος γεωτρήσεων σύμφωνα με την μέθοδο ραβδοσκοπία κρατάει βέργες εκκρεμές για εύρεση νερού σε γεωτρήσεις πηγάδια.

σωλήνωση γεώτρησης

Σωλήνωση Γεώτρησης

Σωλήνωση γεώτρησης. Σωλήνες γεωτρήσεων για βαθιές ή αβαθής γεωτρήσεις νερού. Η σωληνωμένη γεώτρηση ασφαλίζει την εσωτερική σωλήνα της αντλίας

ποταμίσιο χαλίκι γεώτρησης

Ποταμίσιο Χαλίκι Γεώτρησης

Ποταμίσιο χαλίκι γεώτρησης. Το ποταμίσιο χαλίκι γεώτρησης ή χαλικόφιλτρο γεωτρήσεων είναι βασικό υλικό μετά την σωλήνωση σε γεωτρήσεις νερού.

Αντλίες γεώτρησης

Αντλίες Γεώτρησης Νερού

Αντλίες γεώτρησης νερού για γεωτρήσεις νερού, γεωτρήσεις γεωθερμίας. Υποβρύχια αντλία γεωτρήσεων για κάθε βάθος γεώτρησης πομόνες για πηγάδια

τιμή γεώτρησης γεωθερμίας

Τιμή Γεώτρησης Γεωθερμίας

Τιμή γεώτρησης γεωθερμίας. Κόστος γεωτρήσεων για γεωθερμία σε σπίτι. Γεωτρήσεις γεωθερμίας και τιμές για γεωθερμική αντλία θερμότητας νερού.

διαδικασία γεώτρησης νερού

Διαδικασία Γεώτρησης Νερού

Διαδικασία γεώτρησης νερού έχει σκοπό τον εντοπισμό νερού και άντληση. Γεωτρήσεις νερού διαδικασία με υλικά, εξοπλισμό, γεωτρύπανο γεωτρήσεων

δικαιολογητικά γεώτρησης

Δικαιολογητικά Γεώτρησης

Δικαιολογητικά γεώτρησης, νομιμοποίηση γεώτρησης, άδεια γεώτρησης, χρήση νερού γεώτρησης. Όλα τα έγγραφα που αφορούν τις γεωτρήσεις νερού.

περιοχές γεωτρήσεων

Περιοχές Γεωτρήσεων

Περιοχές γεωτρήσεων. Πρωτοπόρος σε εταιρείες γεωτρήσεων καθώς καλύπτουμε γεωτρήσεις νερού στην Ελλάδα. Γεωτρύπανα για κάθε περιοχή γεώτρησης.

γεωτρήσεις κεντρικής αττικής

Γεωτρήσεις Κεντρικής Αττικής

Γεωτρήσεις Κεντρικής Αττικής. Γεωτρήσεις νερού στην Αθήνα. Γεώτρηση σε Βύρωνα, Νέα Χαλκηδόνα Γαλάτσι Ηλιούπολη Δάφνη Υμηττός Νέα Φιλαδέλφεια.

γεωτρήσεις νοτίου αττικής

Γεωτρήσεις Νοτίου Αττικής

Γεωτρήσεις Νοτίου Αττικής. Γεωτρήσεις νερού αντλίες γεώτρησης Γλυφάδα Ελληνικό Άλιμο Ταύρο Αργυρούπολη Πειραιά Καλλιθέα Μοσχάτο Παλαιό Φάληρο

γεωτρήσεις δυτικής αττικής

Γεωτρήσεις Δυτικής Αττικής

Γεωτρήσεις Δυτικής Αττικής. Γεωτρήσεις νερού Ασπρόπυργο Θρακομακεδόνες Μενίδι Αχαρνές Περιστέρι Μάνδρα Καματερό Αιγάλεω Μέγαρα Ίλιον Ελευσίνα

γεωτρήσεις ανατολικής αττικής

Γεωτρήσεις Ανατολικής Αττικής

Γεωτρήσεις Ανατολικής Αττικής. Γεωτρήσεις νερού Καλύβια, Γλυκά Νερά, Βάρη, Γέρακα, Λαγονήσι, Βούλα, Παλλήνη, Σούνιο, Λαύριο, Μαρκόπουλο Σπάτα

γεωτρήσεις βουλιαγμένης

Γεωτρήσεις Βουλιαγμένης

Γεωτρήσεις Βουλιαγμένης. Γεωτρήσεις νερού στην Βουλιαγμένη απ’την εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας. Γεώτρηση νερού και αντλίες γεώτρησης Βουλιαγμένη.

γεωτρήσεις στο πόρτο ράφτη

Γεωτρήσεις Πόρτο Ράφτη

Γεωτρήσεις Πόρτο Ράφτη – Γεώτρηση νερού Πόρτο Ράφτη. Γεωτρήσεις νερού Πόρτο Ράφτη, επισκευή συντήρηση αντλίες γεώτρησης. Άδεια γεωτρήσεων.

γεωτρήσεις στην ανάβυσσο

Γεωτρήσεις στην Ανάβυσσο

Γεωτρήσεις Ανάβυσσος – Γεώτρηση νερού Ανάβυσσο. Γεωτρήσεις νερού στην Ανάβυσσο εντοπισμός νερού και θέση γεώτρησης με το γεωτρύπανο Αναβύσσου

περιοχές γεωτρήσεων

Γεωτρήσεις εξόρυξης

Γεωτρήσεις εξόρυξης γεωτρήσεις νερού από την ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ. Βρισκόμαστε στην κατασκευή γεωτρήσεων, με εξοπλισμό για κάθε γεώτρηση νερού.

καθαρισμός γεώτρησης τιμές 1

Καθαρισμός Γεώτρησης Τιμές

Καθαρισμός γεώτρησης τιμές. Καθαρισμοί γεωτρήσεων όταν έχουμε βουλωμένη γεώτρηση, λάσπη σε γεώτρηση, γεώτρηση βγάζει άμμο και δεν βγάζει νερό

αποφράξεις γεωτρήσεις

Αποφράξεις Γεωτρήσεις

Αποφράξεις γεωτρήσεις. Καθαρισμοί γεωτρήσεων από λάσπη άμμο. Αν βούλωσε η παλιά γεώτρηση πηγάδι και δεν βγάζει νερό τότε καθαρισμός γεώτρησης

συντηρηση γεωτρησης

Συντήρηση Γεώτρησης – Επισκευή

Συντήρηση γεώτρησης. Η επισκευή σε γεωτρήσεις νερού περιλαμβάνει αντλίες γεωτρήσεων, σωλήνες γεώτρησης, καθαρισμοί γεωτρήσεων με φύσημα αέρα.

Γεωτρήσεις Ηλιούπολη - Αργυρούπολη

Γεωτρήσεις Ηλιούπολη Αργυρούπολη

Γεωτρήσεις νερού Ηλιούπολη Αργυρούπολη. Ξεκίνημα γεώτρησης με έρευνα για εντοπισμό νερού σε γεώτρηση Ηλιούπολης Αργυρούπολης με αντλίες νερού

Γεωτρήσεις Μαραθώνας Νέα Μάκρη

Γεωτρήσεις Μαραθώνας Νέα Μάκρη

Γεωτρήσεις νερού Μαραθώνας Νέα Μάκρη. Βρίσκοντας νερό γεώτρησης Σχοινιά, Δικαστικά Άνω-Κάτω Σούλι. Διαδικασία γεωτρήσεων, αδειοδότηση, αντλία.

Γεωτρήσεις Μαρκόπουλο Καλύβια

Γεωτρήσεις Μαρκόπουλο Καλύβια

Γεωτρήσεις νερού Μαρκόπουλο Καλύβια. Υλικά με αντλίες γεωτρήσεων και σωλήνες γεώτρησης όταν βρίσκουμε νερό στην γεώτρηση Μαρκοπούλου Καλυβίων.

Γεωτρήσεις Βάρη Γλυφάδα Βούλα

Γεωτρήσεις Βάρη Γλυφάδα Βούλα

Γεωτρήσεις νερού Βάρη, Γλυφάδα, Βούλα. Εξοπλισμός γεώτρησης με αντλίες γεωτρήσεων και μικρά γεωτρύπανα για γεώτρηση Βάρης, Γλυφάδας, Βούλας.

Γεωτρήσεις Λαγονήσι Σαρωνίδα

Γεωτρήσεις Λαγονήσι Σαρωνίδα

Γεωτρήσεις νερού Λαγονήσι, Σαρωνίδα. Εύρεση νερού, αντλίες γεώτρησης, άδεια και εξοπλισμός γεωτρήσεων Παλαιά Φώκαια, Θυμάρι, Χάρακας, Λεγρενά.

γεωτρήσεις-Φωτοβολταϊκά-1

Γεωτρήσεις Φωτοβολταϊκά

Γεωτρήσεις πασσάλωσης σε φωτοβολταϊκά. Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκών με γεώτρηση μικρού βάθους. Γεωτρύπανο έμπηξης πασσάλων και πασσαλόμπηξης.

γεώτρηση-νερού-βάθος-4

Γεώτρηση νερού βάθος – Κατασκευή γεώτρησης νερού

Γεώτρηση νερού βάθος – Κατασκευή γεώτρησης νερού. Εκτίμηση με μηχάνημα εντοπισμού νερού για γεωτρήσεις. Σάρωση εδάφους στα πόσα μέτρα βρίσκεις νερό, που θα βρω νερό στο χωράφι και γνωρίζετε εξαρχής η γεώτρηση νερού πως γίνεται! Είναι η λύση στο πως βρίσκουμε νερό!

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn