ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Αντλίες γεώτρησης νερού είναι το τελικό στάδιο στις γεωτρήσεις. Το αντλητικό συγκρότημα και η υποβρύχια αντλία εγκαθίσταται καθώς τελειώσει η σωλήνωση στην γεώτρηση νερού. Πλέον οι αντλίες στις γεωτρήσεις νερού ποικίλουν σε ιδιαιτερότητες. Τα αντλητικά συστήματα επιλέγονται σύμφωνα με την χαρακτηριστικά της γεώτρησης.

Η απόδοση της γεώτρησης προϋποθέτει την κατάλληλη επιλογή υποβρύχιας αντλίας νερού. Τα κριτήρια που θα μας οδηγήσουν στην τοποθέτηση του κατάλληλου αντλητικού μηχανισμού είναι βασικά. Λαμβάνουμε υπόψιν το βάθος ανόρυξης, την γεωλογική δομή, την διάμετρο διάνοιξης, την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και την διαθέσιμη παροχή νερού της γεώτρησης.

Πιο συγκεκριμένα η ποιότητα στις αντλίες γεώτρησης νερού διαφέρουν σε χαρακτηριστικά. Καθώς υπάρχει το φρέσκο, το υφάλμυρο και το θαλασσινό υπόγειο νερό. Επίσης η περιεκτικότητα σε άμμο και λάσπη στο εσωτερικό της γεώτρησης, η θερμοκρασία και η οξύτητα των υπόγειων υδάτων επηρεάζουν την άντληση. Ο συνδυασμός πληροφοριών από την γεώτρηση θα μας προσδιορίσει τον κατάλληλο αντλητικό εξοπλισμό σωληνώσεων και την αντλία νερού.

Ο εξοπλισμός του αντλητικού συστήματος και η υποβρύχια αντλία γεώτρησης έχει αθόρυβη λειτουργία. Βρίσκεται τοποθετημένη στο βάθος της γεώτρησης νερού και δεν υπάρχει οπτική όχληση καθώς γίνεται φρεάτιο.

Αντλίες γεώτρησης

Αντλίες γεώτρησης νερού, ο λόγος ύπαρξης του έργου...

Η άντληση νερού πραγματοποιείτε ανάλογα με την χρήση της γεώτρησης. Υπάρχει μεγάλο πλήθος σε αντλίες γεώτρησης που αποσκοπούν στην άρδευση ή στην ύδρευση. Όπως σε πηγάδια νερού, σε γεωτρήσεις στους κήπους και στα γκαράζ, σε εργοστάσια, σε αγροτικές εγκαταστάσεις και σε θερμοκήπια. Οι αντλίες γεωτρήσεων νερού είναι συνήθως ηλεκτρικές ενώ άλλες λειτουργούν με πετρελαιοκινητήρα.

Στις γεωτρήσεις γεωθερμίας εγκαθιστούμε την γεωθερμική αντλία θερμότητας στην επιφάνεια του εδάφους και κάθετους γεωεναλλάκτες ή εναλλάκτες στο βάθος της γεώτρησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε την θερμοκρασιακή εναλλαγή των γεωλογικών σχηματισμών. Από και προς στις κτιριακές εγκαταστάσεις που θέλουμε να δροσίσουμε το καλοκαίρι και να θερμάνουμε τον χειμώνα.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις Δήμας Δημήτρης είναι έτοιμη να σας εξυπηρετήσει για κάθε αντλητικό και πιεστικό συγκρότημα γεώτρησης νερού καθώς και την αντλία θερμότητας για γεωθερμική χρήση. Παρέχουμε με χαμηλό κόστος την εξαγωγή, την συντήρηση και την επισκευή στις αντλίες γεώτρησης νερού. Διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ομαλή λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος.

Η εταιρεία Δήμας Δημήτρης ως οικογενειακή επιχείρηση τριών γενιών με τεχνογνωσία στην γεώτρηση νερού εξασφαλίζει γεωτρήσεις με χαμηλές τιμές και εγγύηση ποιοτικού έργου.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn