ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Γεωτρήσεις αποστράγγισης υδάτων γίνονται με γεωτρύπανο μικρών διαστάσεων. Η συγκεκριμένη γεώτρηση αποτελεί μέθοδο προστασίας από φαινόμενα πλημμύρας. Σε έντονη βροχόπτωση όταν οι εδαφολογικές συνθήκες δεν μπορούν να αφομοιώσουν την ορμή του νερού γίνονται γεωτρήσεις. Μέσω γεωτρήσεων αποτρέπονται οι φυσικές καταστροφές.

Η πρόληψη και η γνώση για κάθε καιρικό φαινόμενο είναι μείζον θέμα στην εποχή μας. Η κλιματική αλλαγή του πλανήτη, η υπερθέρμανση και το λιώσιμο των πάγων προκαλούν ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι άνθρωποι πρέπει να λαμβάνουν προσωπικά μέτρα ασφαλείας τόσο για εκείνους όσο και για την περιουσία τους.

Στην Ελλάδα το επίπεδο προστασίας από ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα εξαρτάται από την επιθυμία και το κόστος. Οι γεωτρήσεις αποστράγγισης υδάτων αποτελούν κυρίως αντιπλημμυρικό έργο. Με στόχο την αφομοίωση του νερού στον ταμιευτήρα της γεώτρησης, επιβραδύνεται το φαινόμενο της πλημμύρας.

Γεωτρήσεις αποστράγγισης υδάτων

Γεωτρήσεις αποστράγγισης υδάτων, ένα έργο που θα προστατέψει την πολύτιμη περιουσία σας...

Οι γεωτρήσεις αποστράγγισης υδάτων σχεδιάζονται με σκοπό την προστασία κάθε κατοικίας, κτιριακής εγκατάστασης και εργοστασίου. Η κατασκευή των γεωτρήσεων αποστράγγισης υδάτων έχουν σκοπό την κατακράτηση, την αποθήκευση και την αποστράγγιση του επιφανειακού ορμητικού νερού στο εσωτερικό της γεώτρησης. Έτσι το επιφανειακό νερό παροχετεύεται στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Είναι σαφές πως οι γεωτρήσεις αποστράγγισης υδάτων αποτελούν ένα μέρος από το συνολικό σχέδιο αντιπλημμυρικών μέτρων. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων πρέπει να λαμβάνονται κάποιες σημαντικές ενέργειες. Όπως η διατήρηση των δασικών εκτάσεων, η συντήρηση των αποχετευτικών συστημάτων, η οργάνωση των τοπικών φορέων και η διαρκής ενημέρωση του κοινού.

Με εμπειρία από το 1960, η εταιρεία Γεωτρήσεις Δήμας Δημήτρης αναλαμβάνει τα έργα γεώτρησης αποστράγγισης υδάτων. Με ευέλικτο μικρό γεωτρύπανο παρέχουμε γεωτρήσεις σε στενούς και μικρούς χώρους όπως τα υπόγεια, τους κήπους και τις αυλές. Οι γεωτρήσεις μας, παρέχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές τόσο στην ποιότητα των υλικών όσο και στην ασφάλεια του έργου.

Επιδιώκουμε το χαμηλότερο κόστος γεώτρησης για κάθε περιοχή στην Ελλάδα. Η επικοινωνία με την εταιρεία γεωτρήσεις Δήμας θα δώσει απάντηση στο πρόβλημά σας.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn