ΤΙΜΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Τιμή γεώτρησης προσαρμόζει τη χρέωση ανάλογα με το κόστος των υλικών ανά μέτρο. Η δαπάνη σε γεωτρήσεις νερού επηρεάζεται από τη διάμετρο της διάτρησης και το βάθος της γεώτρησης. Έτσι η τιμή γεώτρησης κοστολογείται ξεχωριστά για κάθε έργο. Πλέον η κοστολόγηση των γεωτρήσεων νερού γίνεται και με την δυσκολία κατασκευής.

Οι εργολάβοι γεωτρήσεων παρέχουν διαφορετικές τιμές γεώτρησης νερού στην αγορά. Η μικρότερη τιμή γεώτρησης δεν αποτελεί όμως και το χαμηλότερο κόστος. Η πρόχειρη κατασκευή της γεώτρησης νερού από φθηνά και μη ποιοτικά υλικά θα παρουσιάσουν μελλοντικά προβλήματα στην γεώτρηση. Με αποτέλεσμα το οικονομικότερο κόστος της γεώτρησης νερού να αποδειχθεί ζημιογόνο.

Ο σωστός υπολογισμός στην τιμή της γεώτρησης γίνεται καθώς η γεωλογική μελέτη προσδιορίσει όλους τους γεωλογικούς σχηματισμούς και το βάθος εντοπισμού νερού. Η κοστολόγηση του έργου έχει οικονομικές τιμές όταν η εύρεση υπόγειων νερών γίνει σε χαμηλά βάθη γεώτρησης. Ενώ τα μεγάλα βάθη γεωτρήσεων χρειάζονται δυνατές υποβρύχιες αντλίες και μοτέρ για την άντληση του νερού. Με αποτέλεσμα να αυξηθεί η τιμή γεώτρησης.

Καθώς η γεωλογική δομή επιδρά στην δαπάνη της τιμής γεώτρησης. Το περιστροφικό και κρουστικό γεωτρύπανο αν εντοπίσει βράχο παρουσιάζει ισχυρές ζημιές στο αδαμαντοφόρο κοπτικό άκρο και μεγάλες καταναλώσεις πετρελαίου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το κόστος διάτρησης αυξάνεται για κάθε μέτρο γεώτρησης.

Αν το μεγάλο ή μικρό γεωτρύπανο συναντήσει χαλαρούς σχηματισμούς θα μειωθεί ο χρόνος διάνοιξης της γεώτρησης νερού. Έτσι οι λιγότερες φθορές στο γεωτρύπανο και οι μειωμένες τιμές κατανάλωσης πετρελαίου θα επιφέρουν χαμηλότερο κόστος ανά μέτρο στην χρέωση της γεώτρησης.

τιμή γεώτρησης - κόστος

Γνωρίζετε εξ αρχής το κόστος των υλικών και την τελική τιμή γεώτρησης, έτσι ξεχωρίζουμε γιατί είμαστε υπεύθυνη εταιρεία γεωτρήσεων...

Ο προϋπολογισμός για την τιμή ανά μέτρο της γεώτρησης καθορίζεται από το είδος της διάτρησης. Άλλη τιμή έχει η γεώτρηση άντλησης νερού και άλλη τιμή η γεώτρηση γεωθερμίας. Διαφορετική τιμή χρέωσης έχει το άνοιγμα πηγαδιών, άλλη τιμή οι γεωτρήσεις αποστράγγισης υδάτων, άλλη τιμή οι γεωτρήσεις τσιμεντενέσεων, άλλη τιμή οι γεωτρήσεις για μικροπασσάλους και αγκύρια, άλλη τιμή οι δειγματοληπτικές και εδαφοτεχνικές γεωτρήσεις και διαφορετική τιμή οι γεωτρήσεις εμφιάλωσης νερού.

Το κόστος χρέωσης για την τιμή γεώτρησης μεταβάλλεται σε κάθε περίπτωση έργου. Η χρήση του ειδικού εξοπλισμού γεώτρησης, η φθορά στο μεγάλο ή μικρό γεωτρύπανο και η διαδικασία της γεώτρησης προσδιορίζουν τον προϋπολογισμό στην τιμή γεώτρησης νερού.

Η εταιρεία γεωτρήσεις νερού Δήμας Δημήτρης παρέχει τον οικονομικότερο προϋπολογισμό για κάθε κόστος γεώτρησης νερού και τιμή ανά μέτρο. Με ιστορία στις γεωτρήσεις από το 1960 διαθέτουμε μεγάλο και μικρό γεωτρύπανο για γεωτρήσεις εσωτερικών, στενών και μικρών χώρων.

Προσφέρουμε την καλύτερη και χαμηλότερη τιμή ανά μέτρο γεώτρησης, στις βέλτιστες προδιαγραφές κατασκευής. Το δυναμικό συνεργείο γεωτρήσεων Δήμας Δημήτρης αποτελεί εγγύηση στις γεωτρήσεις Αττικής, με σχέση εμπιστοσύνης εδώ και 60 έτη.