ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Γεωτρήσεις Πελοποννήσου εξυπηρετούν την χρήση νερού από τα υδροφόρα στρώματα και την γεωθερμία από τα υπόγεια γεωθερμικά πεδία. Το άνοιγμα γεωτρήσεων αποτελεί την δίοδο πρόσβαση στην εκμετάλλευση των φυσικών και ορυκτών πόρων του υπεδάφους. Πλέον η γεώτρηση στην Πελοπόννησο αποτελεί επένδυση για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η οικογενειακή επιχείρηση γεωτρήσεων νερού Δήμας Δημήτρης διαθέτει τα κατάλληλα γεωτρύπανα διάτρησης για όλες τις γεωτρήσεις Πελοποννήσου. Δημιουργούμε κάθε γεώτρηση έγκαιρα και υπεύθυνα στην Πάτρα, στην Κόρινθο, στην Αμαλιάδα, στην Τρίπολη, στο Αίγιο, στο Ναύπλιο, στον Πύργο, στην Σπάρτη, στο Άργος, στα Κύθηρα, στα Αντικύθηρα και στην Καλαμάτα.

Η εταιρεία μας διαθέτει έδρα το Κορωπί Αττικής αλλά υλοποιεί έργα γεωτρήσεων και σε υπόλοιπες περιοχές, όπως τις γεωτρήσεις Πελοποννήσου. Μεταφέρουμε τον εξοπλισμό γεώτρησης και το ηλεκτρικό μικρό γεωτρύπανο, για την γεώτρηση νερού που θα μας αναθέσετε. Με περιστροφικά και κρουστικά γεωτρύπανα κατασκευάζουμε με τεχνογνωσία τις γεωτρήσεις νερού στα ιζηματογενή πετρώματα της Πελοποννήσου.

Στο άνοιγμα νέας γεώτρησης νερού διαθέτουμε έμπειρο επιβλέπων γεωλόγο, για την συγκέντρωση σημαντικών πληροφοριών. Έχουμε άμεση διάγνωση της γεωλογικής δομής του εδάφους για κάθε μέτρο στην γεώτρηση και τον υδροφορέα. Έτσι γνωρίζουμε έγκαιρα τα κατάλληλα υλικά γεώτρησης που θα θωρακίσουν την οπή στο έδαφος.

γεωτρήσεις πελοποννήσου

Γεωτρήσεις Πελοποννήσου, με τεχνογνωσία στην κατασκευή γεωτρήσεων νερού από το 1960...

Το επιτυχές δημιούργημα στις γεωτρήσεις Πελοποννήσου εξαρτάται από την ποιότητα των υλικών που θα τοποθετηθούν στο εσωτερικό της γεώτρησης. Η εταιρεία μας εγκαθιστά σωλήνες γεωτρήσεων με αντοχή στις πιέσεις του υπεδάφους και κατάλληλες για κάθε γεώτρηση σε υφάλμυρη ζώνη. Επιπρόσθετα τοποθετούμε διαβαθμισμένο ποταμίσιο χαλίκι γεώτρησης, ειδικό για την φίλτρανση του υπόγειου νερού. Το αντλητικό συγκρότημα στην γεώτρηση νερού θα λειτουργεί ομαλά καθώς θα απουσιάζουν τα λεπτόκοκκα υλικά από το νερό.

Το γνωστό δυναμικό Γεωτρήσεις Δήμας, με 60 έτη εμπειρίας στην γεώτρηση νερού διατελεί κάθε έργο στις γεωτρήσεις Πελοποννήσου. Κατασκευάζουμε με γνώση και μεράκι γεωτρήσεις μικρών χώρων, γεωτρήσεις σε πηγάδια και εγκαταστάσεις γεωθερμίας.

Απευθυνθείτε άμεσα στην εταιρεία μας, για να πληροφορηθείτε την τιμή γεώτρησης που σας ενδιαφέρει.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn