ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γεωτρήσεις Νοτίου Αιγαίου γίνονται με ειδικά γεωτρύπανα γεωτρήσεων. Οι γεωτρήσεις νερού στα νησιά κατά την άντληση υδάτων ωφελούν στις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργημένων εκτάσεων και στην ύδρευση περιοχών. Πλέον η γεώτρηση νερού είναι η φθηνότερη λύση τόσο στην τιμή όσο και στο κόστος κατασκευής του έργου.

Η τεχνογνωσία του συνεργείου Γεωτρήσεις Δήμας Δημήτρης συμβαδίζει με την επιτυχία καθώς κατασκευάζουμε γεωτρήσεις νερού εδώ και εξήντα χρόνια. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε κάθε γεώτρηση στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η εύρεση υπόγειων νερών σε οποιοδήποτε βάθος γεωτρήσεων με τα ισχυρά μηχανήματά μας, εκπληρώνουν την επιθυμία σας για τις γεωτρήσεις Νοτίου Αιγαίου.

Στο Κορωπί Αττικής τοποθετείται το γραφείο μας, με ολόκληρο τον εξοπλισμό γεώτρησης και με τα μηχανήματα γεωτρήσεων. Εξυπηρετούμε με γεωτρήσεις νερού τα περισσότερα μέρη της Ελλάδας μεταφέροντας τα μεγάλα και τα μικρά γεωτρύπανα. Για τις γεωτρήσεις Νοτίου Αιγαίου χρησιμοποιούμε ειδικά κοπίδια και αερόσφυρες γεώτρησης για την  αποτελεσματική και ταχεία ολοκλήρωση του έργου.

Η διάνοιξη γεωτρήσεων γεωθερμίας βρίσκουν σπουδαία χρησιμότητα τόσο στην ψύξη όσο και στο ζέσταμα κτιριακών εγκαταστάσεων. Για την λειτουργία του γεωθερμικού δυναμικού συνδέουμε τις γεωτρήσεις γεωθερμίας με την αντλία θερμότητας και τους εναλλάκτες. Με απόλυτη ακρίβεια εντοπίζουμε το γεωθερμικό πεδίο στις γεωτρήσεις Νοτίου Αιγαίου και παραδίδουμε μία ασφαλή κατασκευή.

γεωτρήσεις νοτίου αιγαίου

Γεωτρήσεις Νοτίου Αιγαίου, ώστε να εντοπίσουμε τις φλέβες νερού...

Η εταιρεία γεωτρήσεων Δήμας παρέχει ειδικούς γεωλόγους για το γραφειοκρατικό μέρος στις γεωτρήσεις νερού. Η άμεση ανταπόκριση στα δικαιολογητικά γεώτρησης και στην αδειοδότηση για τη διάτρηση του εδάφους, είναι δείγμα από την ποιότητα των εργασιών μας. Επίσης σε νέα ή παλιά γεώτρηση νερού αναλαμβάνουμε την ανανέωση, την νομιμοποίηση και την άδεια για την άντληση του υπόγειου νερού. Με υπευθυνότητα και υπομονή καλύπτουμε οποιοδήποτε νομικό κομμάτι στις γεωτρήσεις Νοτίου Αιγαίου.

Η άριστης κατασκευή γεώτρησης προϋποθέτει και την εγκατάσταση των κατάλληλων υλικών γεωτρήσεων. Οι γεωτρήσεις Νοτίου Αιγαίου κατά την εκτέλεση λαμβάνουν παρουσία γεωλόγου για την άμεση εδαφική εκτίμηση. Μελετάμε κάθε μέτρο στην γεώτρηση νερού και αντλούμε πληροφορίες για την γεωλογική δομή. Έτσι η μεθοδολογία μας, βρίσκει επιτυχία στην ποιότητα των σωλήνων γεώτρησης και στο αντλητικό συγκρότημα που θα τοποθετηθεί.

Οικογενειακή υπόθεση αποτελεί η εταιρεία Γεωτρήσεις Δήμας Δημήτρης, με τις τρεις γενιές γεωτρήσεων. Διακρινόμαστε ως πρωτοπόρα εταιρεία στις γεωτρήσεις νερού, όχι μόνο χρονολογικά αλλά και για την ποιότητα που προσφέρουμε στις γεωτρήσεις Νοτίου Αιγαίου.

Ελάτε σε συνομιλία με τα γραφεία μας, ώστε να έχετε μία πρώτη εκτίμηση για το κόστος και την τιμή γεώτρησης νερού στα νησιά μας.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn