ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΘΡΑΚΗΣ

Γεωτρήσεις Θράκης πραγματοποιούνται για να παρέχουν νερό σε περιοχές με ανύπαρκτο δίκτυο υδροδότησης. Οι γεωτρήσεις νερού θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση στον υδροφορέα. Έτσι η γεώτρηση θα καλύψει τις ανάγκες υδροληψίας σε θερμοκήπια κι αγροτικές καλλιέργειες. Η γεώτρηση στην Θράκη γίνεται σε ανταγωνιστική τιμή ανά μέτρο.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις Δήμας Δημήτρης αναλαμβάνει τις γεωτρήσεις Θράκης με επιτυχία στην ανίχνευση του υπόγειου νερού. Διεξάγουμε την γεώτρηση νερού σε περιοχές όπως είναι η Κομοτηνή, η Ορεστιάδα, η Δράμα, η Καβάλα, το Διδυμότειχο, η Αλεξανδρούπολη και η Ξάνθη.

Η διαδικασία της γεώτρησης νερού γίνεται με την ακολουθία κανόνων ασφαλείας επί του έργου. Διαθέτουμε ειδικό εξοπλισμό γεωτρύπανων και κατάλληλο για τις γεωτρήσεις Θράκης. Τα κρουστικά και περιστροφικά γεωτρύπανα εισχωρούν στην γεωλογική δομή πολτοποιώντας κάθε είδος πετρώματος. Ενώ ο εντοπισμός νερού είναι θέμα χρόνου καθώς βρεθεί και ανέλθει στην επιφάνεια του εδάφους.

Το μεγάλο γεωτρύπανο νερού έχει την ικανότητα διάνοιξης γεώτρησης έως τα οχτακόσια μέτρα βάθους. Σαφές είναι πως σε κάθε γεώτρηση νερού παρέχουμε ειδικευμένο γεωλόγο για την άμεση ανάλυση της λιθοδομής. Έτσι στις γεωτρήσεις Θράκης εξάγουμε αμέσως σημαντικές πληροφορίες για κάθε μέτρο γεώτρησης, από τους γεωλογικούς σχηματισμούς του υδροφόρου ορίζοντα.

γεωτρήσεις θράκης

Γεωτρήσεις Θράκης, μας δίνεται τα κίνητρα για να πετύχουμε τους στόχους σας...

Στις γεωτρήσεις Θράκης η επιτυχία βασίζεται στην σωλήνωση με αρίστης ποιότητα υλικά. Με εκείνο τον τρόπο πετυχαίνουμε την αποτελεσματική στεγανοποίηση των τοιχωμάτων του εδάφους. Έπειτα τοποθετούμε περιμετρικά σε όλο το βάθος της διάτρησης το αποστρογγυλομένο ποταμίσιο χαλίκι. Έτσι κατορθώνουμε να έχουμε στο εσωτερικό της γεώτρησης ένα φυσικό φίλτρο νερού.

Καθώς ολοκληρωθεί η γεώτρηση έχει σειρά η δοκιμαστική άντληση του νερού. Θα εξάγουμε πληροφορίες για την παροχή κα την στάθμη των υδάτινων πόρων με στόχο την επιλογή κατάλληλου υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος. Διαθέτουμε ένα μεγάλο πλήθος από αντλίες γεωτρήσεων νερού ώστε να έχουμε την ιδανική επιλογή για την γεώτρησή σας.

Η επιχείρηση Γεωτρήσεις νερού Δήμας Δημήτρης για να ανταποκριθεί στις γεωτρήσεις Θράκης μεταφέρει τον εξοπλισμό γεωτρήσεων, τα γεωτρύπανα και το ανθρώπινο δυναμικό στην περιοχή που ενδιαφέρεστε. Μάθετε την τιμή γεώτρησης άμεσα με ένα τηλεφώνημα.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn