ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Γεωτρήσεις Θεσσαλίας είναι η κύρια πηγή νερού καθώς η γεώτρηση άντλησης χρησιμοποιείται στην άρδευση γεωργικών εκτάσεων. Είναι σαφές πως το αντλούμενο νερό της γεώτρησης από τα υπόγεια υδατικά συστήματα παρέχει την ύδρευση σε κτηνοτροφία και σε βιομηχανίες. Εξασφαλίζουμε κάθε γεώτρηση στην Θεσσαλία με χαμηλό κόστος.

Η εταιρεία Γεωτρήσεις Δήμας Δημήτρης περατώνει κάθε δύσκολο έργο με διάκριση στις γεωτρήσεις Θεσσαλίας. Δραστηριοποιούμαστε σε κάθε νέα γεώτρηση νερού στον Βόλο, στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα και στην Λάρισα. Εξελίσσουμε την ανόρυξη γεωτρήσεων με 60 έτη πολύτιμης πείρας.

Ο στόλος του γραφείου μας απαρτίζεται από καινοτόμα γεωτρύπανα και ευέλικτο εξοπλισμό γεωτρήσεων. Διαθέτουμε γεωτρύπανα για κάθε περιοχή όπως είναι η γεώτρηση νερού σε στενό και κλειστό χώρο με ειδικό γεωτρύπανο μικρό. Τα γεωτρύπανα είναι περιστροφικά και κρουστικά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της γεωλογικής δομής στις γεωτρήσεις Θεσσαλίας.

Συντάσσουμε έναν ολοκληρωμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά γεώτρησης, την γεωλογική και την γεωτεχνική μελέτη για την άμεση αδειοδότηση της υδρογεώτρησης. Σας απαλλάσσουμε από κάθε χρονοβόρα δημόσια υπηρεσία καθώς αναλαμβάνουμε την άδεια για τις γεωτρήσεις Θεσσαλίας. Επίσης ρυθμίζουμε νομικά τις παλαιές γεωτρήσεις νερού και τα πηγάδια με την νομιμοποίηση και την ανανέωση αδειών.

γεωτρήσεις θεσσαλίας

Γεωτρήσεις Θεσσαλίας, η ασφαλή λύση στην γεώτρηση νερού σύμφωνα με την πείρα που διαθέτουμε για 60 έτη...

Στις γεωτρήσεις Θεσσαλίας το σωστό έργο της γεώτρησης επιτυγχάνεται με τα καλύτερα υλικά γεωτρήσεων. Χρησιμοποιούμε σωλήνες γεώτρησης ιδανικές για τις υφάλμυρες περιοχές και με πιστοποίηση αντοχής. Επιπλέον τοποθετούμε στο εσωτερικό της γεώτρησης το κατάλληλο χαλικόφιλτρο με ποταμίσια προέλευση. Έτσι η αντλία θα παρέχει καθαρό φιλτραρισμένο νερό από την γεώτρηση και απαλλαγμένο από λάσπες.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει κάθε νέα γεώτρηση καθώς και την επισκευή, την συντήρηση και το καθαρισμό παλαιών γεωτρήσεων νερού σε περιοχές στις γεωτρήσεις Θεσσαλίας. Θα σας υποδείξουμε την επίλυση στο πρόβλημα, με το χαμηλότερο κόστος. Παρέχουμε υπηρεσίες γεώτρησης από το 1960 με εξαιρετικές προδιαγραφές και σωστό σχεδιασμό.

Ενημερωθείτε σύντομα το κοστολόγιο της γεώτρησης με ένα τηλεφώνημα στην επιχείρηση Γεωτρήσεις Δήμας Δημήτρης. Παρέχουμε την γεώτρηση νερού στην βέλτιστη τιμή αγοράς.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn