ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Γεωτρήσεις Ιονίων Νησιών ανοίγονται με ειδικό μικρό γεωτρύπανο γεωτρήσεων στοχεύοντας τον εντοπισμό νερού στο έδαφος. Με τις γεωτρήσεις νερού θα καλύψετε κάθε ανάγκη υδροδότησης στην οικία, στο ξενοδοχείο και στο κτήμα. Έτσι η γεώτρηση αποτελεί μία φθηνή λύση στην άντληση των υπόγειων υδάτων του υδροφόρου ορίζοντα.

Η πολύπειρη εταιρεία Γεωτρήσεις Δήμας Δημήτρης εκτελεί έργα γεωτρήσεων εδώ και εξήντα έτη. Αναλαμβάνουμε με τεχνογνωσία και επιτυχία στην ανίχνευση υδάτων στις γεωτρήσεις Ιονίων Νησιών. Διανοίγουμε την γεώτρηση νερού στην Ιθάκη, στην Κέρκυρα, στους Παξούς, στην Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά.

Η διαδικασία γεώτρησης νερού απαιτεί την συλλογή κατάλληλων δικαιολογητικών γεώτρησης καθώς και τις γραφειοκρατικές κινήσεις για την έκδοση άδειας εκτέλεσης του υδροληπτικού έργου. Στις γεωτρήσεις Ιονίων Νησιών, τα τεκμηριωμένα έγγραφα γεωτρήσεων πρέπει να περιλαμβάνουν τον τίτλο ιδιοκτησίας, την εδαφοτεχνική έρευνα και την γεωλογική μελέτη με την θέση γεώτρησης. Καθώς επίσης και τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Για να ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις νερού πρέπει πρώτα να εγκριθεί η άδεια γεώτρησης σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κύθηρα, Κεφαλονιά, Παξούς ή Ιθάκη. Το γραφείο Γεωτρήσεις Δήμας αναλαμβάνει όλα τα στάδια υλοποίησης στην γεώτρηση. Όπως την γεωλογική μελέτη για τον εντοπισμό νερού, την διάτρηση στο έδαφος, την σωλήνωση γεώτρησης, το ποταμίσιο χαλίκι και την εγκατάσταση υποβρύχιας αντλίας με το υδρόμετρο στην υδρογεώτρηση.

γεωτρήσεις ιονίων νησιών

Γεωτρήσεις Ιονίων Νησιών, παρέχουμε υπηρεσίες γεώτρησης με εμπειρία 60 έτη...

Οι γεωτρήσεις Ιονίων Νησιών γίνονται με την παρουσία γεωλόγων για την απευθείας επίβλεψη και εξέταση της γεωλογικής δομής. Ο επιβλέπων γεωλόγος καταγράφει κάθε μέτρο γεώτρησης και αναφέρει την αντίστοιχη λιθοδομή των πετρωμάτων. Έτσι η επιτυχή γεώτρηση νερού είναι εφικτή με την εγκατάσταση κατάλληλων σωληνώσεων και αντλίας νερού στο εσωτερικό των γεωτρήσεων.

Η οικογενειακή επιχείρηση Γεωτρήσεις Δήμας με την εμπειρία που έχει κερδίσει στα 60 χρόνια, την καθιστά πρώτη επιλογή ανάμεσα σε οποιαδήποτε εταιρεία γεωτρήσεων. Ανταποκρινόμαστε υπεύθυνα και άμεσα στις γεωτρήσεις Ιονίων Νησιών με επιτυχία στην εύρεση υπόγειων νερών.

Επικοινωνήστε με τα γραφεία γεωτρήσεων της εταιρείας Δήμας Δημήτρης, ώστε να αποκτήσετε την κατάλληλη πληροφορία στην τιμή γεώτρησης που επιθυμείτε.

Facebook
Pinterest
Twitter
Tumblr
LinkedIn