ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Έρευνα υδρογονανθράκων ξεκίνησε με ξένες και ελληνικές εταιρείες γεωτρήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Στόχος της γεώτρησης η άντληση αεριού και πετρελαίου. Ο εντοπισμός υδρογονανθράκων προϋποθέτει έρευνα γεωλογικών σχηματισμών στα σημεία εξόρυξης. Καθώς οι γεωτρήσεις σε κοιτάσματα πετρελαίου κρύβουν οικολογικές καταστροφές.

Οι έρευνες υδρογονανθράκων και οι εργασίες γεώτρησης απαιτούν μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η ανόρυξη γεώτρησης για την άντληση πετρελαίου ή φυσικού αερίου καθιερώνει την χορήγηση ειδικής άδειας εξόρυξης των κοιτασμάτων. Ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός διαθέτοντας υψηλή γραφειοκρατία αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην έκδοση άδειας με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η έρευνα υδρογονανθράκων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε ζημιογόνες συνέπειες τόσο στην οικονομία όσο και στις θέσεις εργασίας.

Τα κριτήρια για την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ορίζονται υπο την επίβλεψη καταρτισμένων επιστημόνων όπως είναι οι γεωλόγοι, οι περιβαλλοντολόγοι, οι γεωφυσικοί, οι γεωχημικοί, οι φυσικοί και οι χημικοί. Υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος επιστημόνων με γνώση στην μηχανική πετρελαίου καθώς η έρευνα υδρογονανθράκων έχει υψηλές απαιτήσεις. Τόσο στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας όσο και στην διαδικασία της γεώτρησης και για την άντληση πετρελαίου.

Καθώς γίνονται οι ενέργειες αναζήτησης, για τον εντοπισμό κοιτάσματος πετρελαίου οριοθετείτε το εμβαδόν και η έκταση της περιοχής υδρογονανθράκων. Στην συνέχεια ακολουθεί η εκτίμηση της ποσότητας στο κοίτασμα πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Ο σκοπός είναι το εφικτό κέρδος της γεώτρησης εξόρυξης και της άντλησης του ορυκτού πλούτου.

έρευνα υδρογονανθράκων

Έρευνα υδρογονανθράκων, η απάντηση στην κρίση μέσω των γεωτρήσεων πετρελαίου...

Η δειγματοληπτική γεώτρηση θα προσδιορίσει την χημική ανάλυση στην ποιότητα του υδρογονάνθρακα. Είναι σαφές πως θα φανεί το κοίτασμα πετρελαίου αν είναι καθαρό για χρήση ή χρήζει ενέργειες καθαρισμού. Επηρεάζοντας το κόστος εξόρυξης και την μετέπειτα τιμή πώλησης για την διάθεση του πετρελαίου στο ευρύ κοινό.

Σύμφωνα με επιστημονικά άρθρα γεωτρήσεων η διαδικασία εξόρυξης πετρελαίου επηρεάζει την γεωλογική δομή του εδάφους προκαλώντας σεισμικές ακολουθίες κατά την έρευνα σε υδρογονάνθρακες. Καθώς γίνεται η διάνοιξη της γεώτρησης, το γεωτρύπανο ασκεί υψηλές πιέσεις νερού και αέρα θρυμματίζοντας έτσι τα υπόγεια πετρώματα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση των γεωλογικών σχηματισμών και την ενεργοποίηση ρηγμάτων με σεισμική δραστηριότητα.